Når du kommer hjem | Utveksling - Student

Når du kommer hjem

Når du kommer hjem

Dette må du huske på når du er tilbake fra utveksling.

1. Lever karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet ditt

Dersom du selv mottar original karakterutskrift eller bekreftelse på gjennomført praksis, må kopi av denne sendes til din internasjonale koordinator så snart som mulig. Denne brukes for å gi endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet ditt. Besto du alle emnene under utvekslingsoppholdet ditt vil det fremkomme av vitnemålet ditt at du har studert i utlandet som del av utdanning din ved OsloMet. Det er kun karakter fra OsloMet som står på vitnemålet ditt. Du må derfor alltid legge ved en karakterutskrift fra utvekslingsinstitusjonen i tillegg. OsloMet rapporterer automatisk eksamensresultatene dine til Lånekassen.

2. Medisinsk testing når du er tilbake

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger må til enhver tid være bevisst sin smittestatus når det gjelder TB og MRSA. Alle dette gjelder har fått beskjed om det når de semesterregistrerte seg. Om du er en av de det gjelder, kan det bety at du må testes etter at du har vært på utveksling. Les mer om medisinsk testing.

3. Dersom du har vært på Erasmus+ utveksling

For å få utbetalt resten av Erasmus + stipendet fra OsloMet må du også

  • sende signert "Confirmation of Stay" til erasmus@oslomet.no
  • fylle ut "Erasmus Participant Report" som du får tilsendt på e-post.
  • gjennomføre del to av språktesten etter endt utvekslingsopphold. (Dette er ikke obligatorisk for studenter som har oppnådd nivå C2 allerede på første test).

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Kontaktpunkt utveksling ved SAM