Når du kommer hjem | Utveksling - Student

Når du kommer hjem

Når du kommer hjem

Dette må du huske på når du er tilbake fra utveksling.
 • 1. Lever karakterutskrift fra utvekslingsoppholdet ditt

  Dersom du selv mottar original karakterutskrift eller bekreftelse på gjennomført praksis, må kopi av denne sendes til din internasjonale koordinator så snart som mulig. Denne brukes for å gi endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet ditt.

  Besto du alle emnene under utvekslingsoppholdet, vil det fremkomme av vitnemålet ditt at du har studert i utlandet som del av utdanning din ved OsloMet. Det er kun karakterer fra OsloMet som står på vitnemålet. Du må derfor alltid legge ved en karakterutskrift fra utvekslingsinstitusjonen i tillegg. OsloMet rapporterer automatisk eksamensresultatene dine til Lånekassen.

 • 2. Medisinsk testing når du er tilbake

  Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger må til enhver tid være bevisst sin smittestatus når det gjelder  tuberkulose (TB) og MRSA. Alle dette gjelder får beskjed om dette når de semesterregistrerer seg. Om du er en av de det gjelder, kan det bety at du må teste deg etter at du har vært på utveksling

 • 3. Dersom du har vært på Erasmus+ utveksling

  For å få utbetalt resten av Erasmus+ stipendet fra OsloMet må du også:

  • sende signert «Confirmation of stay» til internasjonal koordinator på ditt fakultet.
  • fylle ut "Erasmus Participant Report" som du får tilsendt på e-post.

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkter utveksling

Kontaktpunkt utveksling ved HV

Kontaktpunkt utveksling ved LUI

Kontaktpunkt utveksling ved TKD

Institutt MEK

E-post :
Url :
Sissel Moen Lykaas

Institutt BE – bachelor-program

E-post :
Url :
Tollak Landa

Institutt BE – masterprogram

E-post :
Url :
Sigurd Storm

Institutt IT – bachelorprogram

E-post :
Url :
Marzieh Qaitouri

Institutt IT – ACIT

E-post :
Url :
Karlijn Hillekens

Institutt for estetiske fag

E-post :
Url :
Elisabeth Schjønsby

Institutt for produktdesign

E-post :
Url :
Oscar-Torjus Utaaker

Kontaktpunkt utveksling ved SAM