Litteratursøk og kildekritikk - Student

Statisk artikkel

Litteratursøk og kildekritikk

Litteratursøk og kildekritikk er en viktig del av en vellykket akademisk tekst.

Litteratursøk

Når første versjonen av problemstillingen er på plass, kan du begynne å søke mer spesifikt. Til det må du definere de viktigste søkeordene og overveie hvilke kilder som kan være nyttige å søke i.

Søk på relevante emneord

  • Velg/definer de viktigste begrepene og emneordene ut fra problemstillingen din.
  • Finn synonymer og beslektede emneord ved hjelp av ordbøker, leksika (oria.no), forelesningsnotater og lærebøker.
  • Målet er å finne så gode emneord (søkeord) som mulig.

Eksempel

Problemstilling: Hvordan utvikle bedre husketeknikker for bruk i studiesammenheng?

Aktuelle emneord/søkeord: Memoteknikk, hukommelsesteknikk, studieteknikk, hukommelseskart, læring og så videre.

Tips:

  • Emneord og søk (sokogskriv.no)
  • Det er lurt å føre søkelogg, som er et skjema for å dokumentere systematisk søking. På denne måten husker du også hva du har søkt på og hvor mange treff det ga.

Hvilke kilder skal du søke i?

Hvor skal du lete etter informasjon? Skal du bruke artikler, aviser, bøker, nettsider, offentlig informasjon og/eller ordbøker og leksika?

I bibliotekbasen Oria (oria.no) kan du søke i hele Universitetsbibliotekets samling. Her finner du både trykte og elektroniske materialer - også artikler.

Hvis du vil søke i en bestemt database, eller finne databaser relevant for ditt fag, kan du se i databaseoversikten (oria.no). Her kan du finne enkelte ting som ikke ligger i Oria. Det er også her du finner ordbøker og oppslagsverk.

Mer om litteratursøk

Vær kildekritisk!

Når du skal skaffe deg relevant informasjon må du kritisk vurdere informasjonens verdi. Til dette er det fire vurderingskriterier som kan være nyttige å tenke over: troverdighet, synsvinkel, nøyaktighet og egnethet:

  1. Er kilden din troverdig? Har forfatteren/avsenderen en tydelig egeninteresse? Vær kritisk til kildens agenda.
  2. Objektive kilder finnes ikke og det er derfor viktig å tenke over kildens synsvinkel.
  3. Hvor nøyaktig er kilden din i å forklare egne metoder og oppgi egne kilder?
  4. Egnethet: alle kilder kan brukes til noe. Spørsmålet er om denne kilden egner seg til din bruk.

Du kan også forsøke å analysere eller beskrive kilden i lys av spørsmålet "hvem sier hva til hvem hvordan, hvorfor og når?"

Les mer om kildekritikk