Forkurs til ingeniørutdanning - Student

Studieoversikt Offentlig

Forkurs til ingeniørutdanning Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
0
Kull/termin
Vår 2022
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Programplan

Studiestart 2021 - forkurs til ingeniørutdanningen

Studiestart 2021 - forkurs til ingeniørutdanningen

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på forkurs til ingeniørutdanningen.

Obligatorisk oppmøte 12. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.  

Se hvor og når du skal møte her:

 • Studiestart 12. august kl. 10 i Pilestredet 32, Andrea Arntzens hus - 
  i rom: N002.107, store auditorium

Klokkeslett og sted for oppmøte finner du også i timeplanen lenger opp i starten av august.    
Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)   

Program

Studiestartprogram kl. 1000 – 1300:  

 • Velkommen, ved studieleder André Brodtkorb
 • Informasjon om registrering, studentkort m.m. 
 • Forkurslærerne 
 • Grupper – inndeling og innledning til gruppearbeid 
 • Lunsj 
 • Avslutning 

Husk å takke ja   

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb (fsweb.no). Gi beskjed til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt. 

Sjekklisten for nye studenter   

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.     

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.    

Fadderordningen    

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.     

Syk første studiedag og fritak for fag    

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:    

 • Fullt navn    
 • Studium    
 • Dato og klokkeslett for når du kan møte   

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.    
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.    

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Første studiedag blir du delt inn i klasser fordelt på undervisning. Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart.    

Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.   

Obligatoriske aktiviteter og Covid-19

Mange emner har obligatorisk undervisning/aktivitet som krever fysisk oppmøte på campus.

Dersom gjeldende smittevernregler gjør det umulig for deg å være fysisk til stede, skal du umiddelbart gi beskjed til den som er ansvarlig for undervisningen eller aktiviteten. 

Merk at dette ikke gir fritak. I hvert enkelt tilfelle vil vi forsøke å finne en passende løsning, for eksempel at undervisningen eller aktiviteten gjennomføres på et senere avtalt tidspunkt. I noen tilfeller kan det kreves at du dokumentere fravær med legeerklæring.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss om forkurs