Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
15+15
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Norsk 2 - emne 2

Subject code:
KFKNU26200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Norsk 2, 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen som student ved OsloMet - storbyuniversitetet!
 

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 

Torsdag 9. august kl. 8:30 - 14:15, Pilestredet P46, rom PA308

Fredag 10. august kl. 8:30 - 14:15, Stensberggata SG26/28 rom X007

Det er også lagt opp tid til IKT undervisning og henting av studentkort. Tidspunktene finner dere her.

Tid og sted for samlingsdagene vil du etter hvert finne i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Denne timeplanen er ikke klar enda så derfor ser dere ikke noen lenke, men vil komme på plass før semesterstart. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

All undervisning foregår på Campus Pilestredet. 

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas bl.a. innlevering og kommunikasjon på læringsplattformen.

Merk! IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken øverst på nettsiden. Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den som nå er satt opp i timeplanen. Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Veibeskrivelse til Pilestredet

Veibeskrivelse til Pilestredet.  Dere bør beregne god tid for å finne fram til riktig bygning!

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Tema på første samling

Norrøn litteratur (litterære emner) og flerspråklighet og andrespråkslæring (språklige emner). 

Forberedelse til første samling

Fint om dere leser sagaen om Gisle Sursson og  sagaen om Tristram og Isond på forhånd. Wergelands dikt «Juleaftenen» vil også stå planen  og bør være lest. Dette er viktig! Det legges opp til didaktiske samtaler i tillegg til forelesnigene, og undervisningen baserer seg på at alle har lest de aktuelle tekstene. Les gjerne også omtalen av sagaene i litteraturhistoria til Per Thomas Andersen samt det som står om Wergeland. 

Som forberedelse til flerspråklighet og andrespråkslæring ber vi deg lese kapittel 2 i pensumboka Språklig mangfold og læring av Bjarnø, Nergård og Aarsæther, og kapittel 2 og 7 i pensumboka Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning av Engen og Kulbrandstad.

Mer om undervisningen

På første samling vil vi sørge for at dere danner kollokviegrupper med 3 – 4 i hver gruppe. Mellom samlingene vil vi gi dere oppgaver som dere skal løse gruppevis. Vi forventer at disse gruppene jobber tett sammen og prosjektoppgaver og innleveringsoppgaver er obligatoriske for å få avlagt eksamen.

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Akademika Frydenlund kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver slik at det bare er å hente pakken og signere på følgeseddelen. Så sender bokhandelen faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette, trenger de disse opplysningene senest en uke før første samling:
· organisasjonsnummer og faktura-adresse til betaler (inkl. rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det)
· navn på den som skal hente pakken
· hvilket kurs en ønsker bøker til. 

Ønsker du pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger Akademika samme opplysningene, men senest innen 1. august. 

Dere kan sende bestillingen til: frydenlund@akademika.no

Fag- og emneplaner

fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til emneplanen finner du også øverst på denne nettsiden.

Det er fint om du setter deg godt inn i fag- og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Det vil være en klasse i Norsk 2, 5-10 trinn fra høsten 2018. 

Samlingsdager: Torsdager og fredager

Uke 32: 09.08, 10.08

Uke 39: 27.09. 28.09

Uke 43: 25.10, 26.10

Uke 01: (2019) 03.01, 04.01

Uke 06: 07.02, 08.02

Uke 11: 14.03, 15.03

Kontakt oss