Skip to Content

Student informationMasterstudium i yrkespedagogikk deltid

Location:
Kjeller, Skedsmo
Credits:
120
Term:
Spring 2019
Scope:
Deltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.
Samlingsdatoene for studiet finner du lenger nede på siden.
Show common and group teaching separately

Semester overview

Organisasjonsperspektiv på yrkespedagogisk arbeid

Subject code:
MAYP4201
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Master i yrkespedagogikk

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Master i yrkespedagogikk.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 10. september

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post. E-posten sender du til infosenter-lui@oslomet.no, og den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer 

Samlingsdatoer for høsten 2018, med forbehold om endringer, er:

  • Samling 1: uke 37, mandag 10. – fredag 14. september
  • Samling 2: uke 43, mandag 22. – onsdag  24. oktober
  • Samling 3: uke 49. mandag 3. – onsdag 5. desember

Alle samlinger er mellom kl. 9.00 og kl. 16.00 på campus Kjeller.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Ditt studium

Masterstudiet i yrkespedagogikk skal kvalifisere til et bredt spekter av oppgaver innen fag- og yrkesopplæring og innen profesjonsutdanningene. Du skal kvalifisere deg til yrkespedagogisk utviklingsarbeid og til forskning på læring, ledelse og kunnskapsutvikling i skoleverk, arbeidsliv og offentlig forvaltning. Studiet er problemorientert og flerfaglig, og gir en forskningsbasert fordypning i yrkespedagogikk.  

Det er en fordel om studiet kan kombineres med utviklingsoppgaver på egen arbeidsplass. Det gir gode muligheter for at du kan bruke din profesjonelle erfaring aktivt i utvikling av ny kunnskap. Det er aktuelt å tenke over hvilke pedagogiske og didaktiske områder som engasjerer deg nå og hvilke tema du har lyst til å arbeide med.

Masterstudiet er lagt opp slik at det er nødvendig for eget og medstudenters læringsutbytte og kunnskapsutvikling at alle deltar på samtlige samlinger. Det understrekes at studiet utgjør en betydelig arbeidsbelastning, og du bør tenke igjennom hvordan du best kan frigjøre tid til studiet. 

Hvis du er i arbeid, anbefaler vi at du før studiestart har et møte med din nærmeste leder for å diskutere de praktiske rammene rundt ditt masterstudium. Dette gjelder både ved deltakelse på de obligatoriske samlingene og ved at dine løpende arbeidsoppgaver ikke forhindrer deg fra et grundig og seriøst studiearbeid. Du må ha fri fra ordinær jobb de dagene samlingene varer. I tillegg må det legges rammer for tid til studie-, utviklings- og forskningsarbeid. I denne sammenhengen og hvis mulig, kan det være nyttig for begge parter om dere kan diskutere muligheten for at ditt arbeid kan bli av interesse for arbeidsplassen også, ikke kun for deg. 

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

Ta kontakt