Skip to Content

Læringsmiljø og utdanningskvalitet

Her finner du informasjon om sikkerhet, HMS, læringsmiljø og dine rettigheter som student.

Faste evalueringer

OsloMet gjennomfører egne evalueringer og undersøkelser. I tillegg gjennomføres det nasjonale evalueringer.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

OsloMet skal ivareta studentenes helse, miljø og sikkerhet samt sørge for at lover, forskrifter og interne rutiner blir fulgt.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår høgskoleledelsen om forhold som har med studentenes læringsmiljø å gjøre.

Si ifra!

Et godt sted å være og lære! OsloMet er avhengig av din tilbakemelding for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor "Si ifra!"

Sikkerhet ved OsloMet

OsloMet jobber systematisk for å sikre mennesker, informasjon og materiell mot misbruk, skade og tap.

Studentombudet

Studentombudet er et lavterskeltilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.