Videreutdanning - Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet) Studieinformasjon

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15+15
Kull/termin
Høst 2024
Omfang

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Profesjonsfaglig digital kompetanse i yrkesfag

Emnekode DTK6100
Studiepoeng 15.0

Programplan

IKKE RØR!

Studiestart høst 2023 - Digitale verktøy og tilpasset opplæring i yrkesfag (Yrkesfaglærerløftet)

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. 

Husk å takke ja! 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.  

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Sjekklisten for nye studenter finner du her på studiestartsidene. Her finner du også informasjon om semesterregistrering, semesteravgift, studiekort og mye mer. Det finnes også informasjon om blant annet læringsplattformen Canvas, guide til oppgaveskriving, eksamen, tråløst nett.

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.    

Tilgang til OsloMet sine systemer   

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.
Når du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag. 

Samlingsdatoer

Studiet er et asynkront nettbasert tilbud, uten fellessamlinger. 

Pensum, program- og emneplaner 

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform.

Pensumlistene dine vil du finne under Semesteroversikt lenger oppe på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas. 

Bokhandelen Akademika kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken på campus og signere på følgeseddelen. For å kunne gjøre dette trenger Akademika følgende opplysninger senest en uke før første samling på mail til kjeller@akademika.no

  • Organisasjonsnummer og fakturaadresse til betaler, inkludert rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det.  
  • Navn på student som skal ha pakken. 
  • Hvilket studium man ønsker bøker til.  

Ønskes pakken tilsendt fraktfritt med faktura, trenger Akademika samme opplysninger. Bestill i god tid. 

Lurer du på noe? 

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden. 

Web-innholdvisning (Studiestartsinfo)

Studieinfokontakt

Kontakt oss