Barnehagelærerutdanning møtekalender for praksis - Student

Møteplan for praksis barnehagelærerutdanningen 2022-2023

Møteplan for praksis barnehagelærerutdanningen 2022-2023

Møteplan for studieåret 2022-2023 for barnehagelærerutdanningen.
 • BLH22 (BLHP1ÅR) – første studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 40 dager, 20 dager høst og 20 dager vår. Høst: mandag 10. oktober – fredag 4. november. Vår: mandag 27. mars – tirsdag 02. mai. NB! Ikke praksis i uke 14 (påske).

  Uke 39, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Torsdag 29. september kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 38-40, 2022 - Førpraksismøte

  • Innen fredag 7. oktober i uke 40. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".
  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer
  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Uke 44, 2022 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen holdes den 20. gjennomførte praksisdagen. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 4. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær. 
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 11, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 16. mars kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 15-18, 2023 - Praksisseminar

  Egen oversikt sendes ut i god tid.

  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: studenter, praksislærere, faglærere

  Uke 13, 2023 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis, er når det gjenstår 15 dager av praksisperioden. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 31. mars: Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes til OsloMet. Studenten får en kopi.
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar.
 • BLH21 (BLHP2000) – andre studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 35 dager, 20 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret. Høst: mandag 14. november- fredag 09. desember. Vår: mandag 09. januar- fredag 27. januar.

  Uke 44, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 3. november kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 45, 2022 - Førpraksismøte

  • Innen fredag 11. november. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".
  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer
  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Uke 47 2022, uke 2-4 2023 - Miniseminar, klassevis

  Innkalling med oversikt over dato og tid kommer i egen e-post

  • Seminarene holdes på OsloMet eller på Zoom. 
  • Ansvarlig: Emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: Studenter, praksislærere, faglærere

  Uke 49, 2022 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 18. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 7. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 49, 2022 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis, er når et gjenstår 15 dager av praksisperioden. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 9. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær. 
  • Sted: møtet holdes i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

  Uke 6, 2023 - Evaluering av praksis 2. heltid 

  • Torsdag 09. februar kl. 14.00-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere
 • BLH20 (BLHP3000) – tredje studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 25 dager i vårsemesteret: 10 dager fra mandag 6. februar – fredag 17. februar, og 15 dager fra mandag 27. februar – fredag 17. mars. NB! Det er ikke praksis i skolens vinterferieuke – uke 8.

  Uke 4, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 26. januar kl. 12.45-15.45.

  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.

  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis

  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 5, 2023 - Førpraksismøte

  • Innen fredag 03. februar. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Sted: i barnehagene

  • Ansvarlig: styrer

  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Uke 9-11 (ikke uke 8) 2023 - Praksisseminar 

  • Sted: i barnehagene

  • Oversikt over dato, tid og sted blir sendt ut.

  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis

  • Deltakere: praksislærer, student, faglærere

  Uke 9, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 13. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 1. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.

  • Sted: i barnehagen

  • Ansvarlig: praksislærer

  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 9, 2023 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er midtveis, altså når den 13. gjennomførte praksisdagen. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Onsdag 1. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.

  • Sted: møtet holdes i barnehagen. 

  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

 • ABLU22 (BLAP1000) - 1. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 30 dager, 15 dager høst og 15 dager vår. Høst: mandag 14. november - fredag 2. desember. Vår: mandag 13. mars - fredag 31. mars. 

  Uke 44, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Torsdag 3. november kl. 12.45-15.45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige for praksis, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter

  Uke 44-45, 2022 - Førpraksismøte

  • Hvis førpraksismøte ikke ble holdt som del av samarbeidsmøtet, må student og praksislærer avtale ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 11. november. Selvpresentasjonen og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Styrer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 48, 2022 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 15. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 2. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer

  Uke 48, 2022 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er midtveis i perioden, når 15 praksisdager gjenstår. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 2. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: møtet holdes i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

  Uke 9, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte, del 2

  • Torsdag 2. mars kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter
 • ABLU21 (BLAP2000) - 2. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 25 dager, 15 dager høst, og og 10 dager vår. Høst: mandag 17. oktober - fredag 4. november. Vår: mandag 27. februar - fredag 10. mars.

  Uke 41, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Torsdag 13. oktober kl. 12.45-15.45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere; emneansvarlig, praksisadministrasjon, faglærere praksislærere, studenter

  Uke 41-42, 2022 - Førpraksismøte

  • Hvis førpraksismøte ikke ble holdt som del av samarbeidsmøtet, må student og praksislærer avtale ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 15. oktober. Selvpresentasjon og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: Styrer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 44, 2022 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 13. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi. 

  • Onsdag 2. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 44, 2022 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er midtveis i perioden, den 13. gjennomførte praksisdagen. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Onsdag 2. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: møtet holdes i barnehagen. 
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

  Uke 6, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 9. februar kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter

  Uke 11, 2023 - Evaluering av praksis 2. år ABLU

  • Torsdag 16. mars kl. 14.00-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere
 • ABLU20 (BLAPE3001) - 3. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene på eget arbeidssted har et omfang på 35 dager, 15 dager i høstsemesteret, og 20 dager i vårsemesteret. Høst: mandag 21. november - fredag 9. desember. Vår: mandag 6. mars - fredag 31. mars.  

  Uke 45, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Torsdag 10. november kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, styrer/pedleder ved studentenes arbeidssted, studenter

  Uke 7, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 16. februar kl. 12.45-15-45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, styrer/pedleder ved studentenes arbeidssted, studenter

  Uke 10, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden, rundt 8. mars. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 10, 2023 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Melding om fare for ikke bestått skal senest gis når det er 3 uker igjen av praksisperioden. I denne perioden er fristen fredag 10. mars. Hvis mentor er i tvil om studenten kan bestå praksis, må mentor snarest kontakte praksisadministrasjonen på e-post: praksis-lui@oslomet.no

 • BLD22 (BLDPE1000) - 1. studieår deltid, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudiene på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i høstsemesteret i tidsrommet onsdag 19. oktober - fredag 18. november 2021. Praksis på eget arbeidssted gjennomføres tre dager i uken. Samlinger gjennomføres som ellers.

  Uke 38, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 20. september kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis og emneansvarlig for BULL og KKK
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor (ved eget arbeidssted), studenter, praksisadministrasjonen

  Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Dag 8 i praksisperioden 2022 - Frist for melding om fare for ikke bestått

  Melding om fare for ikke bestått praksis skal gis på studentens 8. gjennomførte praksisdag. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Halvveis, torsdag 3. nov. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: møtet holdes i barnehagen.
  • Ansvar: Profesjonsveileder i dialog med mentor i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. 
 • BLD22 (BLDP1000) - 1. studieår deltid, praksis i ekstern barnehage.

  Praksisstudier i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i vårsemesteret, fra mandag 6. mars - fredag 31. mars. NB! Praksis i ekstern barnehage er på fulltid, 5 dager i uken.

  Uke 9, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 28. februar kl. 12.45.-15.45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Første del av møtet kun for praksislærere før studentene kommer med.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere, studenter

  Uke 11, 2023 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 10. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 17. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 11, 2023 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er midtveis, når 10 praksisdager gjenstår. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 17. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.  
  • Sted: møtet holdes fortrinnsvis i barnehagen, men kan unntaksvis gjennomføres digitalt
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet
 • BLD21 (BLDP2000) - 2. studieår deltid, ekstern praksis

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i høstsemesteret, fra mandag 10. oktober - fredag 4. november. NB! Praksis er på fulltid, 5 dager i uken

  Uke 39, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 27. september kl. 12.45-15.45.
  • Sted: Digitalt på Zoom - møtelenke sendes ut sammen med formell innkalling.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere, studenter

  Uke 42, 2022 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen gis 10. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 21.oktober. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvar: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer

  Uke 42, 2022 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er midtveis, den 10. gjennomførte praksisdagen. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 21. oktober. Siste frist når studenten ikke har fravær. 
  • Sted: møtet holdes i barnehagen.
  • Ansvar: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

  Uke 45, 2022 - Evaluering av praksis 2. år deltid

  • Tirsdag 8. november kl. 14.00 - 15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Deltakere: Praksislærere, praksisadministrasjonen, emneansvarlig for praksis
 • BLD21 (BLDPE2000) - 2. studieår deltid, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i vårsemesteret i tidsrommet onsdag 1. mars - fredag 31. mars. NB! Praksis på eget arbeidssted er tre dager i uken: onsdag, torsdag og fredag. Samlinger og undervisning gjennomføres som ellers mandager og tirsdager.

  Uke 6, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 7. februar kl. 12.45.-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, praksisadministrasjonen, studenter

  Dag 8 i praksisperioden: 2023 - Frist for melding om fare for ikke bestått

  Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Halvveis, torsdag 16. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær. 
  • Sted: møtet holdes i barnehagen. 
  • Ansvar: Profesjonsveileder i dialog med mentor i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. 
 • BLD20 (BLDPE3001) - 3. studieår deltid

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 30 dager, fordelt på 15 dager høst og 15 dager vår. Høstsemester: onsdag 3. november - fredag 2. desember. Vårsemester: onsdag 1. mars - fredag 31. mars. Praksis på eget arbeidssted  gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag, og samlinger gjennomføres som vanlig på mandager og tirsdager.

  Uke 42, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Tirsdag 18. oktober kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen

  Uke 48, 2022 - Midtveisvurdering 

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 48, 2022 - Frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis

  Siste frist for å gi melding om fare for ikke bestått praksis er den 15. gjennomførte praksisdag. Kopi av meldingen sendes til OsloMet. Studenten får originalen.

  • Fredag 2. desember. Siste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: møtet holdes i barnehagen. 
  • Ansvar: Profesjonsveileder i dialog med mentor i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. 

  Uke 7, 2023 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Tirsdag 14. februar kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen
 • M1GLU21 (M1GP2000) - 2. år grunnskolelærerutdanningen

  Praksisstudiet har fokus på overgang barnehage-skole, og har et omfang på 5 dager fra og med mandag 12. september - fredag 16. september.

  Uke 36, 2022 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 8. september kl. 13.30-15.30: samarbeids- og vurderingsmøte
  • Sted: Digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i forkant av møtet. 
  • Ansvar: praksiskoordinator ved grunnskolelærerutdanningen (GFU)
  • Deltakere: praksiskoordinator, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter.
 • Kurs for nye praksislærere

  Alle nye praksislærere skal gjennomføre dette kurset. Det er det samme kurset som tilbys begge kursdager, så du melder deg kun på en av dagene. Hvis du ikke gjennomfører kurset, får du ikke ta imot studenter dette studieåret. Vi oppfordrer nye styrere til å delta, og erfarne praksislærere som har behov for oppfriskning, kan også melde seg på.

  Uke 36, 2022 - Innføringskurs for nye praksislærere

  • Tirsdag 6. september kl. 08.30-11.15.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis og praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere

  Uke 38, 2022 - Innføringskurs for nye praksislærere

  • Tirsdag 20. september kl. 08.30-11.15.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis og praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere
 • Fagdager for praksislærere og styrere

  Praksislærere og styrere i våre samarbeidsbarnehager tilbys tre fagdager med faglig påfyll hvert studieår. Påmelding til den enkelte fagdagen sendes ut på e-post i god tid før hver fagdag.

  NB! Selv om temaene er planlagt i god tid, kan det skje uforutsette endringer. Det oppdateres i så fall her, og informeres om i invitasjonen. 

  Uke 43, 2022 - Fagdag for praksislærere og styrere

  • Torsdag 27. oktober kl.12.45-15.45 
  • Sted: Pilestredet 52, D112
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Sang og sangstemmelek - om hverdagssangens muligheter i barnehagen.
  • Forelesere: Liv Anna Hagen, og bidrag fra Langleiken barnehage
  • Deltakere: praksislærere \, mentorer og styrere

  Uke 3, 2023 - Fagdag for praksislærere og styrere

  • Torsdag 19. januar kl. 12.45-15.45
  • Sted: Pilestredet 46, Athene 1 - PA113 - Karen Grude Kohts auditorium
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Materialpoetiske øyeblikk - Forming med de yngste i barnehagen. Hva kan forming i barnehagen være? Perspektiver på forming som noe mer enn fingermaling, påskekyllinger og bordaktiviteter. 
  • Forelesere: Fra institutt for barnehagelærerutdanning (BLU): Ann-Hege Waterhouse, fra praksisfeltet: Caroline Strøm Pedersen
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere

  Uke 13, 2023 - Fagdag for praksislærere og styrere

  • Torsdag 30. mars kl. 12.45-15.45
  • Sted: Pilestredet 48, auditorium S141
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Pedagogisk ledelse
  • Forelesere: Lise Hannevig, universitetslektor ved OsloMet og USN, og Line Charlotte Clausen, pedagogisk leder i Lønnås universitetsbarnehage
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere
 • Møte for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter i praksisbarnehager inviteres til samarbeidsmøter to ganger i året, høst og vår. Vi håper så mange som mulig setter av tiden og kommer, da dette er en viktig arena for samarbeid mellom OsloMet og praksisfeltet. Praksisadministrasjonen sender ut invitasjon med agenda og påmelding i forkant av møtet. Ved behov, kan deler av møtet settes av til saker som kun gjelder eierrepresentanter, eller kun gjelder styrere. Høstens møte foregår digitalt, og vårens møte fysisk i Pilestredet.

  Uke 38, 2022 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Mandag 19. september kl. 12.45.-15.45
  • Sted: Digitalt på zoom. Lenke sendes ut i forkant av møtet.
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: eierrepresentanter, styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, og seksjonssjef og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)

  Uke 17, 2023 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Mandag 24. april kl. 12.45-15.45.
  • Sted: Pilestredet 44, auditorium V130
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, og seksjonssjef og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)
 • Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis

  Praksiskalender og møteplan settes opp i god tid før studieåret starter, for at det blant annet skal være lettere å planlegge deltakelsen for våre samarbeidspartnere. Møtene foregår i hovedsak på torsdager, også dette for å gjøre det mer forutsigbart for praksislærerne. Unntaket er samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til deltid. De holdes tirsdager. Det er viktig at både student, praksislærer og styrer er oppdatert på retningslinjer for praksis. Møtene i forbindelse med hver praksisperiode er obligatoriske for praksislærere, og det er viktig at de prioriteres. Det betyr blant annet at det må tilrettelegges for at praksislærer kan delta på møter knyttet til praksisperioder, selv om det oppstår uforutsett fravær i barnehagen.

  Samarbeids- og vurderingsmøte

  Obligatorisk møte før en praksisperiode/praksisdel. Emneansvarlig for praksis leder møtet i samarbeid med emneansvarlige fra de aktuelle kunnskapsområdene. Innholdet på møtet kan variere noe, men hovedsakelig er det gjennomgang av oppgaver i forbindelse med praksis, og presentasjoner av hva studentenes faglige fokus har vært frem til praksisstart. Andre temaer som berøres er veiledning og ulike former for veiledningsgrunnlag, fokus på hva som er viktig når studenter vurderes under praksisopplæring, hvordan man kan gi gode konkrete tilbakemeldinger som støtter videre læring, og tips til hvordan skrive vurderingsrapporten på en god måte. Det vil også være rom for erfaringsdeling og diskusjoner i grupper, og eventuelle spørsmål og svar. Det forutsettes at oppgaveheftet er lest på forhånd, slik at eventuelle uklarheter kan tas opp.

  Førpraksismøte

  De ganger student og praksislærer ikke møtes på samarbeidsmøtet holdes det et førpraksismøte i barnehagen før praksisperioden begynner. Studenter som skal til samme praksislærer/barnehage, har ansvar for å ta kontakt med sin praksislærer/praksisbarnehage for å avtale tid. Styrer har det formelle ansvaret for at møtet holdes, og skal i samarbeid med praksislærer, lede hele eller deler av førpraksismøter for studenter. Hele gjennomføringen kan delegeres til praksislærer. Innholdet på møtet kan være:

  • Presentasjon av barnehagens plandokumenter, pedagogiske plattform og barnehagens satsningsområde 
  • Omvisning i barnehagens lokaler og uteområder
  • Gjennomgang av forventningsavtale, inkludert forventninger til studenten når det gjelder ansvar for egen læring, samarbeid med personalgruppen og det å forholde seg til barnehagens rutiner
  • Avklare bruk av materiell og utstyr med studenter, for eksempel datamaskiner
  • Gjennomgang av studentens presentasjon av seg selv 

  >Praksisseminar - heltid

  Obligatorisk møte for praksislærere, studenter og faglærere, ca. midtveis i praksisperioden. Praksisseminaret er en arena for dialog og refleksjon, og foregår enten ute i en av praksisbarnehagene eller ved OsloMet. Det fremgår av møteplanen. Emneansvarlig for praksis er ansvarlig for organisering og informasjon til de involverte deltakerne.

  Formelt møte om fare for å få praksisperioden vurdert til ikke bestått

  Møtet holdes i praksisbarnehagen kun når en praksislærer er i tvil om en student vil kunne bestå en praksisperiode. Praksislærer tar kontakt med praksisadministrasjonen så snart det er usikkerhet om studenten kan vurderes til bestått praksis. Møtet må holdes innen en gitt frist i den enkelte praksisperiode. Fristene finner du i denne møteplanen. Student, praksislærer og en faglig representant fra OsloMet, skal være til stede. I møtet skal det skriftlige varselet til studenten gjennomgås, jf. skjema «Fare for ikke bestått praksis – BLU» på nettsidene med informasjon om praksis.

  Kurs for nye praksislærere og styrere

  Alle nye praksislærere skal gjennomføre dette kurset, og vi oppfordrer nye styrere til å melde seg på. Erfarne praksislærere som har behov for det kan også melde seg på. Kurset handler om veiledet praksis, formelle og administrative sider ved praksislærerrollen, som vurdering av studenter, samt skikkethetsvurdering. Det vil være fokus på praksislærerrollen, og vi anser det som svært viktig at styrer er godt informert om hvilke oppgaver som ligger til praksislærer.

  Samarbeidsmøte for mentorer ved nett- og samlingsbasert deltidsutdanning, og arbeidsplassbasert utdanning

  Når studenter som følger deltids- eller arbeidsplassbasert program har praksisperioder på eget arbeidssted, får de oppfølging av en mentor. Det holdes informasjonsmøter for mentor med fokus på studentenes oppgave i praksisperioden, møtene foregår hovedsakelig digitalt på nett (Zoom).

  Fagdager

  Barnehagelærerutdanningens praksislærere og styrere tilbys tre fagdager i året, med faglig påfyll. Innholdet er knyttet til temaer som er relevante for barnehagefeltet og praksislæreroppgaven. Det vil være en kombinasjon av innlegg fra praksisfeltet og innlegg fra forskere ved OsloMet, samt mulighet for innspill/drøfting rundt ulike temaer knyttet til praksislærerrollen.

  Møter for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter inviteres til samarbeidsmøter med institutt for barnehagelærerutdanning og praksisadministrasjonen i høstsemesteret. I tillegg inviteres styrere til et møte samarbeidsmøte i vårsemesteret. Intensjonen med møtene er blant annet å styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Innholdet på møtet kan være drøfting av ulike temaer knyttet til barnehagelærerrollen, praksisperiodene og utdanningen. Det vil også handle om informasjon, ansvarsfordeling, avtaleverk og samarbeidsfora.

 • Frikjøp og timer til oppfølging av studenter

  Styrer/leder godtgjøres med kr. 400,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift) pr. uke barnehagen har studenter, uavhengig av hvor mange studenter som er til stede samtidig.

  Når en praksislærer tar imot 2 studenter samtidig, godtgjøres det for til sammen 7,5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studentene pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet (til universitetets disposisjon): 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering, etterarbeid: 2 t og 10 min
  • Formell veiledning av studenter: 3 timer

  Når praksislærer tar imot kun en student, godtgjøres det for til sammen 5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studenten pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet (til universitetets disposisjon): 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering og etterarbeid: 40 min
  • Formell veiledning av studenten: 2 timer

  NB! Universitetet utnytter ikke alle timene til møtevirksomhet som det godtgjøres for i de fleste praksisperioder. Dersom en praksislærer i noen tilfeller bruker mer tid til f.eks. forberedelser, vurdering og etterarbeid enn det som er forventet, vil denne tiden sannsynligvis dekkes av godtgjøring for ubrukt møtevirksomhet.

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 2 studenter

  • Gjennomsnittslønn for praksislærere er beregnet til kr. 525 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 1075,- 
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 2019,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift)

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 1 student

  • Gjennomsnittslønn for praksislærer beregnes til kr. 525 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 625,-
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 1346,- (+ feriepenger og arbeidsgiveravgift)

  *frikjøpet beregnes ut fra praksislærers brutto årslønn, og vil derfor variere.