Barnehagelærerutdanning møtekalender for praksis - Student

Møteplan for praksis i barnehagelærerutdanningen 2024-25

Møteplan for praksis i barnehagelærerutdanningen 2024-25

Møteplan for studieåret 2024-25
 • BLH24 (BLHP1ÅR) – første studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 40 dager, 20 dager høst og 20 dager vår. Høst: mandag 7. oktober - fredag 1. november. Vår: mandag 24. mars - mandag 28. april

  Uke 39, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Torsdag 26. september kl. 12:45-15:45
  • Møtested: OsloMet - rom kommer
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 38-40, 2024 - Førpraksismøte

  • Innen fredag 4. oktober i uke 40. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".
  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer
  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Uke 44, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen holdes den 20. gjennomførte praksisdagen. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 1. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær. 
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 44, 2025 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtrale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside). 

  • Sted: møtet holdes i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet

  Uke 11, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 13. mars kl. 12:45-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Praksisseminar - praksisperiodens del 2 våren 2025

  Det arrangeres gruppevise praksisseminar i praksisbarnehagene i løpet av praksisperiodens del 2. Informasjon om gruppeinndeling, dato og tidspunkt for seminarene, legges frem på samarbeids- og vurderingsmøtet del 2. Seminaret er obligatorisk for både studenter og praksislærere, og det er inkludert i timene som settes av til frikjøp av praksislærer i løpet av praksisperioden.

  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: studenter, praksislærere, faglærere
 • BLH23 (BLHP2000) – andre studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 35 dager, 20 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret. Høst: mandag 11. november - fredag 6. desember. Vår: torsdag 2. januar - fredag 24. januar. NB! Studentene skal gjennomføre to dager obligatorisk Interact 7.-8. januar ved OlsoMet, og er derfor ikke i praksis disse to dagene.

  Uke 44, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 31. oktober kl. 12:45-15:45
  • Møtested: OsloMet - rom kommer
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 45, 2024 - Førpraksismøte

  • Innen fredag 8. november. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".
  • Sted: i barnehagene
  • Ansvarlig: styrer
  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Digitale praksisseminar

  Det arrangeres digitale praksisseminar i løpet av praksisperioden, både før og etter jul. Informasjon om seminarene med dato, tidspunkt og digital møtelenke, sendes ut i egen e-post. Seminaret er obligatorisk for både studenter og praksislærere, og det er inkludert i timene som settes av til frikjøp av praksislæerer i løpet av praksisperioden.

  Uke 49, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 18. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 4. desember. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 49, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtrale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside). 

  • Sted: møtet holdes i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer og faglærer/pedlærer fra OsloMet
 • BLH22 (BLHP3000) – tredje studieår heltid

  Praksisstudiene har et omfang på 25 dager i vårsemesteret: 10 dager fra mandag 3. februar – fredag 14. februar, og 15 dager fra mandag 24. februar – fredag 14. mars. NB! Det er ikke praksis i skolens vinterferieuke – uke 8.

  Uke 4, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Torsdag 23. januar kl. 12:45-15:45.

  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.

  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis

  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere

  Uke 3-5, 2025 - Førpraksismøte

  Innen fredag 31. januar. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Sted: i barnehagene

  • Ansvarlig: styrer

  • Deltakere: studenter, praksislærer, (styrer)

  Uke 9, 2025 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 13. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Onsdag 26. februar. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.

  • Sted: i barnehagen

  • Ansvarlig: praksislærer

  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 9, 2025 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Praksisseminar

  Det arrangeres gruppevise praksisseminar i praksisbarnehagene i løpet av praksisperioden. Informasjon om gruppeinndeling, dato og tidspunkt for seminarene, legges frem på samarbeids- og vurderingsmøtet. Seminaret er obligatorisk for både studenter og praksislærere, og det er inkludert i timene som settes av til frikjøp av praksislærer i løpet av praksisperioden. 

 • ABLU24 (BLAP1000) - 1. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 30 dager, 15 dager høst og 15 dager vår. Høst: mandag 11. november - fredag 29. november. Vår: mandag 17. mars - fredag 4. april. 

  Uke 44, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Torsdag 31. oktober kl. 12:45-15:45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige for praksis, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter

  Uke 44-45, 2024 - Førpraksismøte

  • Hvis førpraksismøte ikke ble holdt som del av samarbeidsmøtet, må student og praksislærer avtale ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 8. november. Selvpresentasjonen og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: Styrer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 48, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 15. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 29. november. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer

  Uke 48, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 10, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte, del 2

  • Torsdag 6. mars kl. 12:45-15:45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter

  Uke 15, 2025 - Evaluering av praksis 1. år ABLU

  • Torsdag 10. april kl. 14:00-15:00
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen
 • ABLU23 (BLAP2000) - 2. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 25 dager, 15 dager høst, og og 10 dager vår. Høst: mandag 14. oktober - fredag 1. november. Vår: mandag 24. februar - fredag 7. mars.

  Uke 39, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1, samt førpraksismøte

  Studentene er med på møtet som del av sin praksisforberedelse. Siste del av møtet settes av til førpraksismøte mellom studenter og praksislærere. Se informasjon om innhold på førpraksismøtet nest nederst i møteplanen, under "Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis".

  • Torsdag 26. september kl. 12:45-15:45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere; emneansvarlig, praksisadministrasjon, faglærere praksislærere, studenter

  Uke 40-41, 2024 - Førpraksismøte

  • Hvis førpraksismøte ikke ble holdt som del av samarbeidsmøtet, må student og praksislærer avtale ny tid for dette. Førpraksismøtet må i så fall holdes innen fredag 11. oktober. Selvpresentasjon og forventningsavtale gjennomgås.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: Styrer
  • Deltakere: student og praksislærer, evt. styrer

  Uke 44, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 13. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi. 

  • Onsdag 30. oktober. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: I praksisbarnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: praksislærer, student

  Uke 44, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 6, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 6. februar kl. 12:45-15:45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, praksislærere, studenter
 • ABLU22 (BLAPE3001) - 3. studieår arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Praksisstudiene på eget arbeidssted har et omfang på 35 dager, 15 dager i høstsemesteret, og 20 dager i vårsemesteret. Høst: mandag 18. november - fredag 6. desember. Vår: mandag 24. februar - fredag 21. mars.  

  Uke 45, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Torsdag 7. november kl. 12:45-15:45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, styrer/pedleder ved studentenes arbeidssted, studenter

  Uke 7, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Torsdag 13. februar kl. 12:45-15:45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, praksisadministrasjonen, faglærere, styrer/pedleder ved studentenes arbeidssted, studenter

  Uke 9, 2025 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden, i løpet av uke 9 for de fleste. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 9, 2025 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveileder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD24 (BLDPE1000) - 1. studieår deltid, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudiene på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i høstsemesteret i tidsrommet onsdag 16. oktober - fredag 15. november 2024. Praksis på eget arbeidssted gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag. Samlinger gjennomføres som ellers.

  Uke 35 - Informasjonsmøte for mentorer og styrere i 1. studieår

  • Onsdag 28. august kl. 14:30-16:00
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i en innkalling forkant.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis og studieleder for deltid
  • Deltakere: mentorer, styrere, emneansvarlig, studieleder, praksisadministrasjonen

  Uke 41, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 8. oktober kl. 12:45-15:45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: mentor, studenter, emneansvarlig, faglærere, praksisadministrasjonen 

  Uke 44, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 44, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveileder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD24 (BLDP1000) - 1. studieår deltid, praksis i ekstern barnehage.

  Praksisstudier i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i vårsemesteret, fra mandag 24. februar - fredag 21. mars. NB! Praksis i ekstern barnehage er på fulltid, 5 dager i uken.

  Uke 7, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 11. februar kl. 12:45.-15:45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Første del av møtet kun for praksislærere før studentene kommer med.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere, studenter

  Uke 10, 2025 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gis 10. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 7. mars. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvarlig: praksislærer
  • Deltakere: student og praksislærer

  Uke 10, 2025 - Fare for ikke bestått

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 14, 2025 - Evaluering av praksis 1. år deltid

  • Tirsdag 1. april kl. 14:00-15:00
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: praksislærere, emneansvarlig, praksisadministrasjonen
 • BLD23 (BLDP2000) - 2. studieår deltid, ekstern praksis

  Praksisstudiene i ekstern barnehage har et omfang på 20 dager i høstsemesteret, fra mandag 7. oktober - fredag 1. november. NB! Praksis er på fulltid, 5 dager i uken

  Uke 37, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 10. september kl. 12:45-15:45.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlige, praksisadministrasjonen, praksislærere, studenter

  Uke 42, 2024 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurderingen gis 10. gjennomførte praksisdag. Meldingen oppbevares i barnehagen. Studenten får en kopi.

  • Fredag 18 .oktober. Seneste dato hvis studenten ikke har fravær.
  • Sted: i barnehagen
  • Ansvar: praksislærer
  • Deltakere: student, praksislærer

  Uke 42, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart praksislærer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet tar kontakt med praksislærer og avtaler tid for fare-for-samtale. Praksislærer fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: praksislærer, i samarbeid med styrer
  • Deltakere: student, praksislærer og en pedagogikklærer/faglig veileder fra OsloMet. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD23 (BLDPE2000) - 2. studieår deltid, praksis eget arbeidssted

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 15 dager i vårsemesteret i tidsrommet onsdag 26. februar - fredag 28. mars. NB! Praksis på eget arbeidssted er tre dager i uken: onsdag, torsdag og fredag. Samlinger og undervisning gjennomføres som ellers mandager og tirsdager.

  Uke 6, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte

  • Tirsdag 4. februar kl. 12:45.-15:45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvarlig: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, praksisadministrasjonen, studenter

  Uke 11, 2025 - Midtveisvurdering

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 11, 2025 - Fare for ikke bestått

  Så snart mentor og/eller profesjonsveileder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.
 • BLD22 (BLDPE3001) - 3. studieår deltid - del 2

  Praksisstudier på eget arbeidssted har et omfang på 30 dager, fordelt på 15 dager høst og 15 dager vår. Høstsemester: onsdag 9. oktober - fredag 8. november. Vårsemester: onsdag 26. mars - onsdag 7. mai. Praksis på eget arbeidssted  gjennomføres tre dager i uken, onsdag-fredag, og samlinger gjennomføres som vanlig på mandager og tirsdager.

  Uke 38, 2024 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 1

  • Tirsdag 17. september kl. 12.45-15.45
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen

  Uke 45, 2024 - Midtveisvurdering 

  Midtveisvurdering gjennomføres av profesjonsveileder i samarbeid med mentor ca. halvveis i praksisperioden. Profesjonsveileder setter opp tider for midtveisvurdering med den enkelte student og mentor. Studenten har ansvar for å videreformidle møtetid og dato til sin mentor.

  Uke 45, 2024 - Fare for ikke bestått praksis

  Så snart mentor og/eller profesjonsveileder er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, må praksisadministrasjonen kontaktes: praksis-lui@oslomet.no. En faglig veileder fra OsloMet, eventuelt profesjonsveilederen, tar kontakt med mentor og avtaler tid for fare-for-samtale. Profesjonsveileder og mentor fyller ut varslingsskjemaet "Melding om fare for ikke bestått praksis" i forkant av samtalen. Se "Råd ved utfylling av fare-for-melding" (lenke til nettside).

  • Sted: i barnehagen. Meldingen sendes via nettskjema til OsloMet - ta kontakt for lenke. Studenten skal ha originalen.
  • Ansvarlig: profesjonsveileder, i dialog med mentor og styrer i barnehagen
  • Deltakere: student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra oppfølgingsteamet for fare-for-saker. Det er ønskelig at styrer deltar hvis mulig.

  Uke 11, 2025 - Samarbeids- og vurderingsmøte del 2

  • Tirsdag 11. februar kl. 12.45-15.45.
  • Møtet holdes digitalt på Zoom. Lenke sendes ut i innkallingen.
  • Ansvar: emneansvarlig for praksis
  • Deltakere: emneansvarlig, mentor, studenter, praksisadministrasjonen
 • Kurs for nye praksislærere

  Alle nye praksislærere skal gjennomføre dette kurset. Det er det samme kurset som tilbys begge kursdager, så du melder deg kun på en av dagene. Hvis du ikke gjennomfører kurset, får du ikke ta imot studenter dette studieåret. Vi oppfordrer nye styrere til å delta, og erfarne praksislærere som har behov for oppfriskning, kan også melde seg på.

  Uke 36, 2024 - Innføringskurs for nye praksislærere

  • Torsdag 5. september kl. 08:30-11.30.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis og praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere

  Uke 38, 2024 - Innføringskurs for nye praksislærere

  • Onsdag 18. september kl. 08:30-11:15.
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium sendes ut i innkallingen
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis og praksisadministrasjonen
  • Deltakere: nye praksislærere og styrere
 • Fagdager for praksislærere, mentorer og styrere

  Praksislærere og styrere i våre samarbeidsbarnehager, og mentorer og styrere i barnehager der deltids- og ABLU-studener jobber, tilbys tre fagdager med faglig påfyll hvert studieår. Påmelding til den enkelte fagdagen sendes ut på e-post i god tid før hver fagdag, men hold gjerne av tiden. Temaene oppdateres etter hvert.

  Uke 45, 2024 - Fagdag for praksislærere, mentorer og styrere

  • Torsdag 7. november kl.12:45-15:45 
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium kommer.
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Kommer
  • Forelesere: kommer
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere

  Uke 5, 2025 - Fagdag for praksislærere, mentorer og styrere

  • Torsdag 30. januar kl. 12:45-15:45
  • Sted: På OsloMet. Rom/auditorium kommer.
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Kommer
  • Forelesere: Kommer
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere

  Uke 12, 2025 - Fagdag for praksislærere, mentorer og styrere

  • Torsdag 20. mars kl. 12:45-15:45
  • Sted: Kommer
  • Ansvarlig: Studieleder med ansvar for praksis
  • Tema: Kommer
  • Forelesere: Kommer
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere
 • Kurs i skikkethet

  Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontiunuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. På informasjonssiden om skikkethet kan du lese mer (lenke til nettside).

  Uke 47, 2024 - Kurs i skikkethet for praksislærere, mentorer og styrere

  • Torsdag 21. november kl. 09:30-12:30
  • Sted: OsloMet. Rom/auditorium kommer
  • Ansvarlig: Institusjonsansvarlig for skikkethet Nayén Bacci Myhrvold
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere + faglærere ved OsloMet hvis det er ledige plasser

  Uke 9, 2025 - Kurs i skikkethet for praksislærere, mentorer og styrere

  • Onsdag 26. februar kl. 09:30-12:30
  • Sted: OsloMet. Rom/auditorium kommer
  • Ansvarlig: Institusjonsansvarlig for skikkethet Nayén Bacci Myhrvold
  • Deltakere: praksislærere, mentorer og styrere + faglærere ved OsloMet hvis det er ledige plasser
 • Møte for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter i praksisbarnehager inviteres til samarbeidsmøter to ganger i året, høst og vår. Vi håper så mange som mulig setter av tiden og kommer, da dette er en viktig arena for samarbeid mellom OsloMet og praksisfeltet. Praksisadministrasjonen sender ut invitasjon med agenda og påmelding i forkant av møtet. Ved behov, kan deler av møtet settes av til saker som kun gjelder eierrepresentanter, eller kun gjelder styrere. Høstens møte foregår digitalt, og vårens møte fysisk i Pilestredet.

  Uke 37, 2024 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Onsdag 11. september kl. 09:00-11:30
  • Sted: Digitalt på zoom. Lenke sendes ut i forkant av møtet.
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: eierrepresentanter, styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, og seksjonssjef og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)

  Uke 18, 2025 - Møte for styrere og eierrepresentanter

  • Onsdag 30. april kl. 09:00-11:30
  • Sted: Kommer
  • Ansvarlig: studieleder med ansvar for praksis
  • Deltakere: styrere, instituttleder, studieleder, emneansvarlige for praksis, og seksjonssjef og praksisadministrasjonen (BLU-teamet)
 • Informasjon om møter og arrangementer knyttet til praksis

  Praksiskalender og møteplan settes opp i god tid før studieåret starter, for at det blant annet skal være lettere å planlegge deltakelsen for våre samarbeidspartnere. Møtene foregår i hovedsak på torsdager, med noen unntak, også dette for å gjøre det mer forutsigbart for praksislærerne. Samarbeids- og vurderingsmøter knyttet til deltid er derimot lagt til tirsdager slik at studentene også kan delta sammen med praksislærere (ekstern praksis) og mentorer (praksis eget arbeidssted). Det er viktig at både student, praksislærer og styrer er oppdatert på retningslinjer for praksis. Møtene i forbindelse med hver praksisperiode er obligatoriske for praksislærere, og det er viktig at de prioriteres. Det betyr blant annet at det må tilrettelegges for at praksislærer kan delta på møter knyttet til praksisperioder, selv om det oppstår uforutsett fravær i barnehagen. 

  Samarbeids- og vurderingsmøte

  Obligatorisk møte før en praksisperiode/praksisdel. Emneansvarlig for praksis leder møtet i samarbeid med emneansvarlige fra de aktuelle kunnskapsområdene. Innholdet på møtet kan variere noe, men hovedsakelig er det gjennomgang av oppgaver i forbindelse med praksis, og presentasjoner av hva studentenes faglige fokus har vært frem til praksisstart. Andre temaer som kan berøres er veiledning og ulike former for veiledningsgrunnlag, fokus på hva som er viktig når studenter vurderes under praksisopplæring, hvordan man kan gi gode konkrete tilbakemeldinger som støtter videre læring, og tips til hvordan skrive vurderingsrapporten på en god måte. Det vil også være rom for erfaringsdeling og diskusjoner i grupper, og eventuelle spørsmål og svar. Det forutsettes at oppgaveheftet er lest på forhånd, slik at eventuelle uklarheter kan tas opp.

  Førpraksismøte

  De ganger student og praksislærer ikke møtes på samarbeidsmøtet holdes det et førpraksismøte i barnehagen før praksisperioden begynner. Praksislærer har ansvar for å kontakte sine studener for å avtale tid. Styrer har det formelle ansvaret for at møtet holdes, og skal i samarbeid med praksislærer, lede hele eller deler av førpraksismøter for studenter. Hele gjennomføringen kan delegeres til praksislærer. Innhold på møtet kan være:

  • Presentasjon av barnehagens plandokumenter, pedagogiske plattform og barnehagens satsningsområde 
  • Omvisning i barnehagens lokaler og uteområder
  • Gjennomgang av forventningsavtale, inkludert forventninger til studenten når det gjelder ansvar for egen læring, samarbeid med personalgruppen og det å forholde seg til barnehagens rutiner
  • Avklare bruk av materiell og utstyr med studenter, for eksempel datamaskiner
  • Gjennomgang av studentens presentasjon av seg selv 

  Praksisseminar - heltid

  Obligatorisk møte for praksislærere, studenter og faglærere, ca. midtveis i praksisperioden. Praksisseminaret er en arena for dialog og refleksjon, og foregår enten ute i en av praksisbarnehagene eller ved OsloMet. Det fremgår av møteplanen. Emneansvarlig for praksis er ansvarlig for organisering og informasjon til de involverte deltakerne.

  Formelt møte om fare for å få praksisperioden vurdert til ikke bestått

  Møtet holdes i praksisbarnehagen kun når en praksislærer er i tvil om en student vil kunne bestå en praksisperiode. Praksislærer tar kontakt med praksisadministrasjonen så snart det er usikkerhet om studenten kan vurderes til bestått praksis. Det er ingen frist for å varsle studenten om fare for ikke bestått, men praksisstedet skal varsle OsloMet snarest ved tvil om vurderingen. Vi anbefaler at varselet gis, og møte holdes, senest halvveis i en praksisperiode slik at studenten får noe tid til å rette opp og forbedre seg i tråd med varselet. Student, praksislærer og en faglig representant fra OsloMet, skal være til stede på møtet. I møtet skal det skriftlige varselet til studenten gjennomgås, jf. skjema «Fare for ikke bestått praksis – BLU» på nettsidene med informasjon om praksis.

  Ved praksis på eget arbeidssted har profesjonsveileder fra OsloMet det formelle ansvaret for vurdering av studenten. Hvis profesjonsveileder er i tvil om vurderingen av en student, skal praksisadministrasjonen snarest kontaktes. Mentor skal også informeres. Dersom mentor eller styrer er i tvil om en student kan vurderes til bestått praksis, skal praksisadministrasjonen og profesjonsveileder kontaktes. Det er ingen frist for å gi varsel om fare for ikke bestått, men det skal gis så snart det er tvil om vurderingen, og det skal holdes et fare-for-møte i barnehagen. Student, mentor, profesjonsveileder og en representant fra fare-for-teamet deltar. I møtet skal det skriftlige varselet til studenten gjennomgås, jf. skjemaet "Fare for ikke bestått praksis - BLU" på nettsiden med informasjon om praksis. Skjemaet fylles ut av profesjonsveileder, gjerne i samarbeid med mentor.

  Kurs for nye praksislærere og styrere

  Alle nye praksislærere må gjennomføre dette kurset for å kunne ta imot studenter, og vi oppfordrer nye styrere til å melde seg på. Erfarne praksislærere som har behov for det kan også melde seg på. Kurset handler om veiledet og vurdert praksis, formelle og administrative sider ved praksislærerrollen, samt skikkethetsvurdering. Det vil være fokus på praksislærerrollen, og vi anser det som svært viktig at styrer er godt informert om hvilke oppgaver som ligger til praksislærer.

  Samarbeidsmøte for mentorer ved samlings- og nettbasert deltidsutdanning (Deltid), og arbeidsplassbasert utdanning (ABLU)

  Når studenter som følger deltids- eller arbeidsplassbasert program har praksisperioder på eget arbeidssted, får de oppfølging av en mentor i barnehagen. Det holdes informasjonsmøter for mentor med fokus på studentenes oppgave i praksisperioden, møtene foregår hovedsakelig digitalt på Zoom.

  Fagdager

  Barnehagelærerutdanningens praksislærere og styrere, samt mentorer og styrere i barnehagene til deltids- og ABLU-studenter, tilbys tre fagdager med faglig påfyll i året. Innholdet er knyttet til temaer som er relevante for barnehagefeltet og praksislæreroppgaven. Det vil være en kombinasjon av innlegg fra praksisfeltet og innlegg fra forskere ved OsloMet, samt mulighet for innspill/drøfting rundt ulike temaer knyttet til praksislærerrollen.

  Møter for styrere og eierrepresentanter

  Styrere og eierrepresentanter inviteres til to samarbeidsmøter med institutt for barnehagelærerutdanning og praksisadministrasjonen i løpet av studieåret. Intensjonen med møtene er blant annet å styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Innholdet på møtet kan være drøfting av ulike temaer knyttet til barnehagelærerrollen, praksisperiodene og utdanningen. Det vil også handle om informasjon, ansvarsfordeling, avtaleverk og samarbeidsfora.

  Kurs i skikkethet

  Barnehagelærerutdanningen tilbyr kurs i skikkethet en til to ganger i løpet av et studieår. Kurset tilbys til praksislærer, mentorer og styrere. Hvis det er ledinge plasser til en kursdag, får ansatte ved OsloMet tilbud om å delta. Alle studenter ved barnehagelærerutdanningen er under løpende skikkethetsvurdering, både i undervisninssituasjoner og i praksisperioder. Lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger. På informasjonssiden om skikkethet kan du lese mer (lenke til nettside).

 • Frikjøp og timer til oppfølging av studenter

  Styrer/leder godtgjøres med kr. 400,- + feriepenger og arbeidsgiveravgift pr. uke barnehagen har studenter, uavhengig av hvor mange studenter som er til stede samtidig.

  Når en praksislærer tar imot 2 studenter samtidig, godtgjøres det for til sammen 7,5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studentene pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet til universitetets disposisjon: 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering, etterarbeid: 2 t og 10 min
  • Formell veiledning av studenter: 3 timer

  Når praksislærer tar imot kun en student, godtgjøres det for til sammen 5 timer til møtevirksomhet, veiledning og oppfølging av studenten pr. uke. Fordelingen er som følger:

  • Møtevirksomhet til universitetets disposisjon: 2 t og 20 min
  • Forberedelser, vurdering og etterarbeid: 40 min
  • Formell veiledning av studenten: 2 timer

  NB! Universitetet utnytter ikke alle timene til møtevirksomhet som det godtgjøres for i de fleste praksisperioder. Dersom en praksislærer i noen tilfeller bruker mer tid til f.eks. forberedelser, vurdering og etterarbeid enn det som er forventet, vil denne tiden sannsynligvis dekkes av godtgjøring for ubrukt møtevirksomhet.

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 2 studenter

  • Gjennomsnittslønn for praksislærere er beregnet til kr. 600 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 1075,- 
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 2370,69,- + feriepenger og arbeidsgiveravgift

  Eksempel på godtgjøring for 1 uke med 1 student

  • Gjennomsnittslønn for praksislærer beregnes til kr. 600 000,- brutto pr. år.
  • Grunngodtgjøring for 1 ukes praksis er en fast sum: kr 625,-
  • Frikjøpet* i denne perioden utgjør kr. 1538,46,- + feriepenger og arbeidsgiveravgift

  *frikjøpet beregnes ut fra praksislærers brutto årslønn, og vil derfor variere.