Bachelorstudium i ergoterapi - Student

Studieoversikt Offentlig

StudentinformasjonBachelorstudium i ergoterapi

Studiested
Studiepoeng
180
Kull/termin
Vår 2021
Omfang

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Grunnet situasjonen med Covid-19 kan det skje endringer i timeplanen på kort varsel, husk å sjekke timeplanen ofte

Emner og pensumlister

Kunnskapsbasert praksis (KBP) i helsetjenesten

Emnekode ERGOB1060
Studiepoeng 5.0

Folkehelse og helseforvaltning

Emnekode ERGOB1050
Studiepoeng 5.0

Inkludering, tilhørighet og samfunnsdeltakelse

Emnekode ERGOB1200
Studiepoeng 5.0

Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 1

Emnekode ERGOBPRA1
Studiepoeng 15.0

Studiestart høst 2020 Ergoterapi

Studiestart høst 2020 Ergoterapi

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i ergoterapi.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna Opptak så fort som mulig å endre svaret ditt til nei.

Obligatorisk oppmøte 11. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. På grunn av situasjonen med koronaviruset kan det være noen studenter som har digital undervisning første dagen. Du finner informasjon om tid og sted, og om du skal møte opp på campus eller digitalt, i timeplanen din øverst på denne siden.  Hvis du ikke møter mister du studieplassen din. 

Alle studenter skal registrere sitt oppmøte digitalt, du får en sms med mer informasjon før første studiedag.

På grunn av situasjonen med koronaviruset må alle studenter ta smittevernkurset til OsloMet før du møter opp på campus. Retningslinjer og smittevernkurs. 

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no  og den må inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Sjekklisten for nye studenter finner du på våre sider om studiestart.

Vær oppmerksom på at du må skaffe politiattest og gjennomgå eventuell medisinsk testing før studiestart, se mer informasjon under.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden.

Første uken blir dere delt inn i to klasser; A og B, og det er først da dere sikkert vet deres timeplan. Vi vil også gjøre oppmerksom på at det er mye obligatorisk undervisning på studiet, særlig de første ukene.

Timeplanen vil også vise om du skal ha digital undervisning eller undervisning på campus.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med koronaviruset er timeplanlegging for høsten 2020 utfordrende. Timeplanen er klar, men det tas forbehold om endringer av tid, rom og endring fra fysisk oppmøte til digital forelesning. Vi jobber med timeplanlegging fortløpende. Sjekk timeplanen jevnlig.

Hvis du skal ha digital undervisning: husk å bruke din OsloMet-bruker til å logge deg på digital undervisning i Zoom

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du under Emner og pensumlister lenger oppe på siden.

Pensumlistene dine vil du finne under Emner og pensumlister lenger oppe på denne siden innen studiestart og i læringsplattformen Canvas etter at du har fått pinkode og brukernavn. Husk at du må semesterregistrere deg for å få tilgang til dine emner i Canvas.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 11.00-15.00

Studieinfokontakt

Faglig kontakt