Autorisasjon | Godkjenning av utenlandsk utdanning | Regelverk - Student

Autorisasjon - godkjenning av utenlandsk utdanning

Autorisasjon - godkjenning av utenlandsk utdanning

For en del yrker kreves det autorisasjon ("godkjenning") fra en offentlig instans (kontor, direktorat eller tilsyn) for å kunne praktisere yrket i Norge. OsloMet er ikke en slik autorisasjonsinstans.

Utenlandsk helsefaglig utdanning

Dersom du ønsker å søke om autorisasjon på grunnlag av en utenlandsk helsefaglig utdanning, skal du henvende deg til Helsedirektoratet

Utenlandsk lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning

Hvis du har utenlandsk lærerutdanning og ønsker å arbeide i fast stilling som lærer i grunnskolen eller videregående opplæring, skal du henvende deg til Utdanningsdirektoratet for å få utdanningen din vurdert.

Det samme gjelder hvis du har utenlandsk barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning og vil søke om fast tilsetting som styrer eller pedagogisk leder i barnehage.

Utenlandsk regnskapsfører- eller revisorutdanning

For å søke om autorisasjon som regnskapsfører eller revisor skal du henvende deg til Finanstilsynet.

Mer informasjon om autorisasjon

  • Faglig godkjenning fra OsloMet.
  • Generell godkjenning fra NOKUT.
  • Dokumentasjonskrav.