Faglig godkjenning | Godkjenning av utenlandsk utdanning | Regelverk - Student

Faglig godkjenning

Faglig godkjenning

OsloMet – storbyuniversitetet kan gi faglig godkjenning av utenlandsk høyere utdanning (lov om universiteter og høyskoler § 3-5, lovdata.no). Utdanningen godkjennes da som faglig jevngod med en bestemt grad eller utdanning som gis ved universitetet.

For at det skal gis faglig jevngodhet, må den utenlandske utdanningen i hovedsak dekke den tilsvarende norske utdanningen i innhold, omfang og nivå.

En faglig godkjenning gir rett til å bruke den norske tittelen som er fastsatt for den graden eller utdanningen det er sammenliknet med.

Universitetet kan også godkjenne en utenlandsk utdanning som faglig jevngod med deler av en bestemt grad eller utdanning ved vår institusjon. Dersom du søker om opptak og får studieplass på denne utdanningen ved universitetet, vil den utenlandske utdanningen kunne innpasses i studiet. Det vil da være mulig å gjennomføre studiet med færre eksamener, eventuelt også på kortere tid, enn det som er fastsatt som normert studietid.

Det kan også gis fritak for deler av et studium ved OsloMet, f.eks. fritak for et fag eller emne, på grunnlag av studier/fag/emner som er tatt ved et utenlandsk universitet/høgskole.

For at OsloMet skal kunne vurdere en utenlandsk utdanning med tanke på faglig godkjenning, må utdanningen være godt dokumentert. Også søknader om fritak for deler av et studium krever god dokumentasjon.

Hvis du ikke kan skaffe den nødvendige dokumentasjon, men f.eks. bare har vitnemål/diploma og karakterutskrift/transcript, kan du imidlertid søke HK-dir om en generell godkjenning.