Årsstudium i tegnspråk - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i tegnspråk Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Norsk tegnspråk 2B

Emnekode TGSP1400
Studiepoeng 15.0

Norsk tegnspråk 2A

Emnekode TGSP1300
Studiepoeng 15.0

Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2022 - årsstudium i tegnspråk

Studiestart for nye studenter høst 2022 - årsstudium i tegnspråk

Velkommen til OsloMet!
Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.


Obligatorisk oppmøte er 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag, hvis ikke du møter mister du studieplassen din.  
Klokkeslett og sted for oppmøte: Dette finner du i timeplanen lenger opp.  

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com) 

Husk å takke ja  

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna Opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter  

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.   

Tilgang til OsloMet sine systemer  

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.    

Når du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din, og 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no for å finne din personlige timeplan og snarveier til alle verktøy du trenger i din studiehverdag.   

Fadderordningen   

Her finner du alle fadderprogrammene ved OsloMet.    

Syk første studiedag og fritak for fag   

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til infosenter-lui@oslomet.no og skal inneholde:   

  • Fullt navn   

  • Studium   

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte  

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.   
Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.   

Klasser, grupper og samlingsdatoer

Timeplanene varierer basert på hvilken klasse og gruppe du blir plassert på og du kan ikke vite nøyaktig timeplan før studiestart. Timeplanen over viser all undervisning i emnet. I løpet av første uken vil du bli delt inn i klasser fordelt på undervisning. 

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Ta kontakt