Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Student

Studieoversikt Offentlig

Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på bibliotek- og informasjonsvitenskap.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Formidling og læring

Emnekode BIB1530
Studiepoeng 10.0

Informasjonssøk og kildekritikk

Emnekode ARBIB1000
Studiepoeng 10.0

Programplan

Studiestart 2022: Bachelorstudium og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Studiestart 2022: Bachelorstudium og årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Obligatorisk oppmøte 16. august

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

Finn frem på campus Pilestredet (mazemap.com)  

Studiestartprogram 2022 for Bachelor- og årsstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap 

Her ser du hva som skjer den første uka i studiet. Forbehold om endringer. 

Tirsdag 16. august 

10.00-12.00: Velkommen til studiet! 
Sted: Fysisk oppmøte i Pilestredet 48, 1. etg., auditorium S141  

  • Velkommen ved instituttleder Tor Arne Dahl 

  • Presentasjon av fadderopplegget 

  • Presentasjon av linjeforeningen Alexandria

  • Presentasjon av mentorordning 

Vi deler det nye studentkullet opp i grupper og ønsker velkommen i tre runder som varer ca. 30 minutter hver. Studentene får beskjed om gruppe og eksakt oppmøtetidspunkt i en e-post i løpet av uke 32. 

12.00-14.00: Bli-kjent-seminar 
Sted: Fysisk oppmøte til angitte steder utenfor Pilestredet 48 umiddelbart etter velkomst. 

Rebusløp i grupper på campus hvor dere vil bli kjent med nye studenter og møte mange av lærerne fra studiet. Se mer informasjon her: https://oslomet.padlet.org/kita/blikjent Fadderne deltar i rebusløpet og tar med seg studentene inn i sitt videre opplegg, som blant annet inkluder felles velkomstseremoni ved OsloMet 

Onsdag 17. august 

08.30-10.15 Hva er bibliotek og informasjonsvitenskap? Introduksjon til studieprogram og fagområde
Sted: Pilestredet 48, 1. etg., Auditorium S141 

  • Praktiske opplysninger om studiet ved seniorrådgiver Anniken Bakke 

  • Introduserende forelesning om bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Kim Tallerås og Sunniva Evjen, ansvarlige for emnet BIB1500 Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap 

Torsdag 18. august 

9.00-12.00: Digitalisering, offentlighet og bibliotekenes rolle 

Det vil bli gitt oppgaver som diskuteres og løses i grupper. Gruppene avtaler og møtes på egnet sted i Oslo. Det vil etter hvert bli lagt ut en lenke til mer informasjon her. En oppsummering av gruppearbeidet innarbeides i undervisningsopplegget i uke 34. 

Fredag 19. august 

8.30-10.15: Hva gjør en bibliotekar?
Sted: Pilestredet 48, 1. etg., Auditorium S141 

Tidligere studenter forteller om sitt yrkesliv og om hva de arbeider med i dag.

Husk å takke ja 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Samordna opptak. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Samordna opptak så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekklisten for nye studenter    

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.     

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere brukerkontoen din. 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag og fritak fra fag 

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til ditt fakultet og skal inneholde:  

  • Fullt navn  

  • Studium  

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte 

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere.

Det er ikke mulig å søke om fritak før studiestart.

Klasser, grupper og samlingsdatoer 

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

Studieinfokontakt

Kontakt oss