Videreutdanning i stråleterapi - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning i stråleterapi Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo (undervisning på OUS Radiumhospitalet)
Studiepoeng
60
Kull/termin
Vår 2023
Omfang
Heltid
Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Timeplanen for våren 2023 er under arbeid. Den kan bli endret fram til 1. desember.

Emner og pensumlister

Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi

Emnekode STRÅL6110
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Studiestart høst 2022 - Videreutdanning i stråleterapi

Obligatorisk oppmøte 16. august kl. 0930

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag.

Oppmøtested: OUS-Radiumhospitalet – J-bygget, inngang Hotell Montebello.

Timeplan: All undervisning foregår på Radiumhospitalet, og timeplanen sendes ut til de som har takket ja til studieplass.

Husk å takke ja til studieplass

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.

Sjekkliste for nye studenter

Gå gjennom denne sjekklisten før studiestart.

Tilgang til OsloMet sine systemer

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i uken før studiestart. Hvis du ikke har fått dette første studiedag må du ta kontakt med ditt fakultet.

Etter du har fått dette må du aktivere IT-kontoen. Senest 24 timer etter dette kan du logge inn på student.oslomet.no. Her finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Syk første dag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed senest dagen før studiestart for ditt studium. E-post sender du til studiehenvendelser-hv@oslomet.no med kopi til studiekoordinator Eric Sundqvist, eric@oslomet.no.

Politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Fra 1. august bestiller du politiattest direkte av politiet via Studentweb. Det betyr at du ikke kan søke om politiattest før etter 1. august. Les informasjonen om politiattest nøye.

Tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko, må du få tatt prøve hos lege. Dokumentasjon på prøve må leveres til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Studentweb lenke

Kontakt HV Pilestredet

Kontakt HV Pilestredet

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Url :
Kontaktskjema for studenter

Infosenter HV

Telefon :
67 23 59 75
Sted/Adresse :
Pilestredet 32
Tidspunkt/Åpningstid :
Infosenteret er bemannet ukedager mellom kl. 10.00-11.30 og 12.00-14.00
Åpningstider i høytider og i juli:
Infosenteret er ikke bemannet, men vi svarer på henvendelser via kontaktskjema

Studieinfokontakt

Faglig kontakt