Droppe til innhold

StudentinformasjonVidereutdanning - Matematikk 2 for 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
30 stp.
Kull/termin:
Vår 2019
Omfang:
Samlingsbasert

Timeplan

Denne timeplanen viser bare første året - logg inn for å se din timeplan.
Vis felles- og gruppeundervisning hver for seg

Semesteroversikt

Matematikk 2MB, emne 2

Emnekode:
K2MB6200
Studiepoeng:
15.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Videreutdanning i Matematikk 2, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen som student på videreutdanning ved OsloMet - Storbyuniversitetet!

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Første samling 

Mandag 13. august

Tirsdag 14. august

Tid og sted for samlingsdagene finner du i lenken "timeplan" i det grå feltet øverst på nettsiden. Rom og tidspunkt kan endre seg. Sjekk timeplanen jevnlig før studiestart. 

Samlingene er obligatoriske, noe som betyr at dere må være tilstede 80 % av tiden.

All undervisning foregår på Campus Pilestredet. 

Veibeskrivelse til Pilestredet.  Dere bør beregne god tid for å finne fram til riktig bygning!

IKT-undervisning og Canvas 

På flere av samlingene vil det være integrert IKT-undervisning som er relevant for temaene og arbeidet på kurset. På den første samlingen vil dere få innføring i den digitale læringsplattformen Canvas mm.

Merk! IKT-undervisningen er enda ikke lagt inn i timeplanlenken øverst på nettsiden. Det kan derfor være at undervisningen vil vare lenger enn den som nå er satt opp i timeplanen. Du må følge med på timeplanen for endringer når det nærmer seg studiestart. 

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no.  E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Tema på samlingene

Tema for samling 1: Bevis og argumentasjon. Tallteori.

Tema for samling 2: Statistikk og Sannsynlighet

Tema for samling 3: Geometri

Merk: det er mulig at vi velger å bytte om rekkefølgen for de matematiske temaene, blant annet på grunnlag av deltakernes bakgrunn. 

Forberedelse til første samling

1. Send informasjon om fagbakgrunnen din:

Vi vil gjerne vite litt mer om deltakernes bakgrunn før vi begynner detaljplanleggingen av samlingene. Send så snart som mulig en e-post til: elisabeta.eriksen@oslomet.no med opplysninger om følgende:
  • Din matematiske bakgrunn: Hvilke kurs i matematikk/matematikkdidaktikk tok du tidligere? Detaljer hjelper, det finnes mange kurs som heter «matematikk 1», så skriv gjerne hvor og når du har tatt kurset, om det var et kurs for interne studenter eller for lærere, eventuelt hva slags matematikk inngikk. For kurs tatt ved HiOA hjelper det ofte å presisere lærernes navn.
  • Din undervisningsbakgrunn: Hvor mange års erfaring har du som matematikklærer? På hvilket trinn underviser du matematikk mens kurset pågår? På hvilke trinn har du undervist matematikk tidligere? 
  • Dine ønsker: Er det noe matematikk og matematikkdidaktikk du er spesielt interessert i?  Vi prøver å etterkomme ønsker innenfor emneplanenes rammer og tiden vi har til rådighet. 

2.  Les følgende av pensum: 

I forkant av hver samling du vil bli bedt om å lese en del av pensumlitteraturen. Vi ber dere lese følgende til første samling:

  1. Et kapittel fra pensumlitteraturen, hvor dere treffer (på engelsk) mange av de samme ideene omtalt i den norske rapporten vi anbefalte, Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk (Nosrati & Wæge, 2015). 

Van de Walle, J. A., Karp, K. H., Lovin, L. A. H., & Williams, J. M. B. (2014). Teaching Student-Centered Mathematics: Developmentally Appropriate Instruction for Grades 6-8 (Vol. 3) 2. utgave. Pearson. (kap. 1). Lastet ned 18. juni 2018 fra http://ptgmedia.pearsoncmg.com/imprint_downloads/merrill_professional/Van_de_Walle_9780132824828.pdf

  1. Et norsk sammendrag av en metodisk tilnærming (talk moves – samtaletrekk) som er omtalt i pensumlitteraturen for vårsemesteret. 

Wæge, K. (2015).  Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner. Tangenten, 26(2), 22-27. Lastet ned 18. juni 2018 fra https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/page/samtaletrekk.pdf

  1. En kort artikkel om høye versus lave kognitive krav i matematikkundervisningen. Dette inngår i pensumlitteraturen for begge semestrene.

Stein, M. K., & Smith, M. S. (1998). Mathematical tasks as a framework for reflection: From research to practice. Mathematics teaching in the middle school, 3(4), 268-275. Lastet ned 18. juni 2018 fra http://www.nctm.org/Handlers/AttachmentHandler.ashx?attachmentID=wTjgEy0K1jw%3D

3. For de som ikke gar studert matematikk 1, 1-7 ved OsloMet (HiOA) tidligere

De fleste som tar dette kurset tok først Matematikk 1 for 1.-7. trinn ved samme institusjon. Hvis Matematikk 2 for 1.-7. trinn er ditt først kurs rettet spesielt mot matematikk for barnetrinnet, da oppfordrer vi deg til å lese følgende (disse gir en ide om innholdet i Matematikk 1):
 
1. Solem, Alseth og Nordberg (2009) Tall og tanke. Matematikkundervisning på 1.-4. trinn Oslo: Gyldendal Akademisk.
2. Nosrati, Mona; Wæge, Kjersti. (2015) Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Lastet ned 2. juni 2017 fra https://www.matematikksenteret.no/nettbutikk/sentrale-kjennetegn-p%C3%A5-god-l%C3%A6ring-og-undervisning-i-matematikk

Mer om undervisningen

På hver samling får dere obligatoriske arbeidskrav som består av arbeidsoppgaver og oppdrag knyttet til temaene for samlingen. Arbeidet med arbeidskravene i høstsemesteret vil danne grunnlag for individuell muntlig eksamen før jul. I de fleste tilfellene skal slike arbeidskrav innleveres gruppevis.  

Gjennom hele kurset arbeider dere i grupper på fire. Studenter som tok dette kurset tidligere forteller at de opplevde det som veldig lærerikt å ha en gruppe sammensatt av lærere på forskjellige klassetrinn. De mener også at det er ikke så viktig at alle på gruppen skal ha fri fra undervisningen samtidig, men det kan være greit å kunne jobbe sammen med kurset én dag i uken, uansett om de treffer hverandre fysisk eller ikke.  

Canvas er universitetets læringsplattform. Her vil dere etter hvert kunne se klasselisten slik at dere i god tid før første samling kan se på hvem det er aktuelt å arbeide sammen med. Gruppesammensetningen vil bli avgjort på første samling. 

Pensum, fag- og emneplaner

Pensum

Lenke til pensumlisten finner du i grått felt øverst på denne nettsiden. Pensumlisten blir ikke publisert før 2. juli. 

Akademika Frydenlund, som er på campus (Pilestredet), har alle bøkene som er pensum for dette kurset. Det er mulig å bestille bøkene på nettet enkeltvis, og bokhandelen selger også pakker med alle bøkene på pensumlisten til en redusert pris. Pakkene kan kun kjøpes i den fysiske butikken (Akademika Frydenlund). 
 
Hvordan bestille pensumpakker: 
Akademika Frydenlund kan på forhånd gjøre klar pensumpakker som skal faktureres arbeidsgiver, slik at det bare er å hente pakken i butikken og signere på følgeseddelen. Så sender vi faktura direkte til betaleren. For å kunne gjøre dette trenger vi følgende opplysninger senest 1 uke før første samling på mail til frydenlund@akademika.no
  • organisasjonsnr og faktura-adresse til betaler (inkl rekvisisjonsnr dersom betaleren krever det)
  • navn på deltaker som skal hente pakken
  • hvilket kurs man ønsker bøker til (Matematikk 2 for 1.-7. trinn KFK (K2MBO))
En del av pensumlitteraturen er på engelsk. Dette skyldes mangel på norske bøker egnet for fordypningskurs i matematikk på barnetrinnet, særlig etterutdanningskurs for lærere. Hver bok på pensumlisten er blitt valgt fordi den har noe helt spesielt å tilby. Vi skal snakke mer om dette på første samling.  
Det er ingen grunn til å bekymre seg for å lese engelsk litteratur. Vi introduserer begrepene på norsk i undervisningen og vi kan hjelpe med ytterlige avklaringer på e-post eller telefon mellom samlingene, hvis det er nødvendig. Vår erfaring er at alle studentene klarer seg godt, og samarbeidet i gruppene er avgjørende. 
 

Fag- og emneplaner

I fag- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform. Lenke til emneplanen finner du også øverst på denne nettsiden.

Det er fint om du setter deg godt inn i fag- og emneplanen for kurset, til studiestart. 

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019

Samlingsdager: Mandager og tirsdager

Uke 33: 13.08, 14.08

Uke 37: 10.09, 11.09

Uke 42: 15.10, 16.10 

Uke 2: (2019) 07.01, 08.01

Uke 7: 11.02, 12.02

Uke 12: 18.03, 19.03

Kontakt oss