Videreutdanning - Matematikk 1 for 1.-7. trinn (kompetanse for kvalitet) - Student

Studieoversikt Offentlig

Videreutdanning - Matematikk 1 for 1.-7. trinn (kompetanse for kvalitet) Studieinformasjon

Studiested
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng
30 stp.
Kull/termin
Høst 2023
Omfang
Deltid

Timeplan

Denne timeplanen viser timeplanen for første studieår - er du allerede student kan du logge inn for å se din personlige timeplan.

Timeplan Portlet

Emner og pensumlister

Matematikk 1 for trinn 1-7, emne 1

Emnekode K1MB6100
Studiepoeng 15.0

Programplan

Nyhet

Studiestart for nye studenter høst 2023 - Videreutdanning i Matematikk 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet)

Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og etter studiestart på ditt studium.

Husk å takke ja til studieplass 

Du må svare på tilbudet om studieplass innen fristen. Dette gjør du i nettsøknaden Søknadsweb. Hvis du har takket ja til studieplass, men likevel ikke skal ha plassen, logg inn i nettsøknaden din på Søknadsweb så fort som mulig og endre svaret ditt til nei.  

Obligatorisk oppmøte første studiedag 

Det er obligatorisk oppmøte første studiedag. Du finner informasjon om tid og sted i timeplanen din øverst på denne siden. 

Syk første samlingsdag

Dersom du på grunn av sykdom eller andre årsaker ikke har anledning til å møte første samlingsdag, må du gi oss beskjed. E-post sender du til infosenter-lui @oslomet.no og fagansvarlig (se epostadresse nederst på denne siden). E-posten skal inneholde:

  • Fullt navn

  • Studium

  • Dato og klokkeslett for når du kan møte

Har du fullført sjekklista for nye studenter? 

Som ny student er det flere ting det er viktig at du gjør, både før og under studiestart. Her finner du bla. informasjon om semesterregistrering, semesteravgift, studiekort og læringsplatformen Canvas med mer.

Gå gjennom sjekklista før studiestart!

Tilgang til OsloMet sine systemer    

Du får tilsendt brukernavn, aktiveringspassord og pin-kode på e-post og SMS i starten av august. Hvis du ikke har fått dette innen første studiedag, må du ta kontakt med ditt fakultet: infosenter-lui@oslomet.no.     

Så snart du får brukernavn, passord og  pin-kode er det viktig at du aktiverer brukerkontoen din!  24 timer etter registrering kan du logge inn på student.oslomet.no og  læringsplattformen Canvas. På student.oslomet.no finner du din personlige timeplan og snarveier til verktøy du trenger i din studiehverdag.

Klasser og samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under Timeplan lenger oppe på siden.

I år er det bare to grupper (klasser)  i matematikk 1. 1-7

Klassene fordeles så langt det lar seg gjøre ut fra geografi slik at flest mulig skal komme i klasse med deltakere fra samme skole/område. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot klasseønsker og det er heller ikke anledning til å bytte tildelt klasse.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- og vinterferie ved OsloMet.

Pensumpakker

Akademika Frydenlund kan gjøre klar pensumpakker som kan hentes i bokhandelen ved studiestart eller sendes hjem. Pensumpakker som skal hentes i bokhandelen bestilles på e-post til Akademika minimum en uke før første samling og faktureres arbeidsgiver. Pensumpakker som skal tilsendes fraktfritt med faktura, bestilles på e-post til Akademika innen 1. august.

Bestillingen må inneholde:

  • Organisasjonsnummer og fakturaadresse til betaler, inkludert rekvisisjonsnummer dersom betaleren krever det.    

  • Navn på student som skal ha pakken.    

  • Hvilket studium man ønsker bøker til.  

Bestillingen sendes: frydenlund@akademika.no

Lurer du på noe? 

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.oslomet.no. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Studentweb lenke

Studieinfokontakt

Kontakt oss