APN

Augsburg University

Utveksling for Masterstudium i styring og ledelse
Sted

Minneapolis, USA

Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Augsburg University?

For veiledning rundt valg av emner, ta kontakt med internasjonal koordinator på studieprogrammet ditt. 

Les mer om emnetilbud ved institusjonen her (terra.augsburg.edu).

Språkkrav

Engelsk

Det stilles ingen formelle krav til språkkunnskap, men vi anbefaler at du har god språklig forståelse før du reiser på utveksling.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Studenter ved Master i styring og ledelse bes kontakte internasjonal koordinator, da det er noe fleksibilitet i utreisetidspunkt, avhengig av studieprogresjon.

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 13500,00.

Summen dekker både bolig på campus og mange måltider ("Room and Board plan").

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav