APN

Griffith University

Utveksling for Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Sted

Brisbane, Australia

Skolepenger

Ja

Undervisningsspråk / arbeidsspråk
Engelsk

Om studiestedet

Hvordan søker jeg?

Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

Hva kan jeg studere ved Griffith University?

For veiledning rundt valg av emner, ta kontakt med internasjonal koordinator på studieprogrammet ditt. 

Les mer om emnetilbud ved institusjonen her (griffith.edu)

Velg emner ved enten Nathan Campus eller Gold Coast Campus.

Språkkrav

Engelsk

Karakteren "4" i engelsk fra videregående. Merk at vitnemålet ikke kan være eldre enn fem år gammelt ved semesterstart. Ellers kreves en TOEFL- eller  IELTS test (Ansa.no), eventuelt annen dokumentasjon av engelskferdigheter.

Når kan jeg reise og hvor lenge kan jeg studere?

Du kan reise hit i ditt 5. semester. 

Karakterkrav

Institusjonen krever at alle utvekslingsstudenter har et karaktersnitt på D eller bedre. 

Må jeg betale skolepenger?

Ett semester koster ca 9739,00.

Prisen er oppgitt i lokal valuta. Merk at studiestedet kan oppdatere prisen og
at det i så tilfelle er summen studiestedet oppgir som er riktig.

Prisen (2024) dekker 40-50 credit points som tilsvarer fulltidsstudier for bachelorstudenter, men den kan variere noe for masterstudenter. Summen  inkluderer 10% rabatt for OsloMet-studenter.

Har du noen spørsmål?

Det tas forbehold om endringer i satser og krav