Utlån av utstyr | Verktøy og brukerstøtte - Student

Utlån av utstyr

Utlån av utstyr

Du kan låne ulikt utstyr til faglige prosjekter.

AV-utstyr

Du kan reservere foto, video og lydutstyr (oslomet.no).

Utstyret henter du hos IT-servicedesk i Biblioteket P48, 3. etasje, rom P372. Åpningstider for IT-servicedesk.

Lånebetingelser

  • Lånetiden er på maksimalt syv dager.
  • Du er personlig ansvarlig for å levere utstyret tilbake innen leveringsfristen.
  • Studentkortet ditt er også et lånekort. Hvis du ikke har med kortet når du skal låne, kan du bruke en annen form for legitimasjon.
  • Du kan kun låne utstyret til faglig relevant arbeid.
  • Du kan ikke ta med utstyret til utlandet.
  • Reservasjonen din blir slettet hvis utstyret ikke hentes innen første reservasjonsdag.
  • Du må erstatte tapt eller ødelagt utstyr.
  • All info om lånet, som bekreftelse på reservasjon og purringer, sendes til jobb-e-posten din.

Kontakt oss

Kontakt oss