Tilrettelegging for utveksling - Student

Tilrettelegging ved utvekslingsopphold

Tilrettelegging ved utvekslingsopphold

Ønsker du å dra på utveksling og har behov for tilrettelegging? OsloMet jobber for at alle studenter skal kunne reise på utveksling.
 • Tilretteleggingsmuligheter

  Dersom du er student med nedsatt funksjonsevne, og har tilretteleggingsbehov, bør du ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt fakultet. Koordinatoren hjelper deg med å undersøke tilretteleggingsmulighetene ved institusjonen du ønsker å reise til. Vi anbefaler at du tar kontakt med internasjonal koordinator så fort som mulig. Tjenester som tilbys kan variere fra land til land, dette kan for eksempel gjelde:

  • Tilrettelagt bolig
  • Tilgjengelighet/adkomst
  • Tilrettelegging av eksamen/alternative eksamensformer
  • Tilrettelagt studielitteratur (lydbøker)
  • Mulighet for assistanse

  De fleste utdanningsinstitusjonene har en «special needs service» som man kan kontakte for å få nærmere informasjon om tilretteleggingsmuligheter for studenter.

 • Erasmus+ studenter

  Gjennom Erasmus+ programmet tildeles ekstra midler ved behov for tilrettelegging ved delstudier hos en av våre avtaleinstitusjoner i Europa. Dersom du mottar økonomisk støtte i Norge som utgår når du drar på utveksling, vil dette kunne dekke inntil 100 % av disse kostnadene.

  Vil du søke, send en e-post med legeerklæring til erasmus@oslomet.no

  Forbehold:

  • Ved tildeling av ekstra midler fra Erasmus+ er det viktig å undersøke at dette ikke går på bekostning av støtte du allerede mottar fra andre offentlige institusjoner som for eksempel NAV eller Lånekassen. Midlene fra Erasmus+ skal dekke ekstrautgifter som en ikke får dekket utenfor Norge.
  • OsloMet og mottakerinstitusjonen har gjensidig ansvar for å best mulig legge til rette for ditt utvekslingsopphold.

  Vi gjør også oppmerksom på at du kan søke om et Erasmus+ tilleggstipend dersom du har en varig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

 • Nyttige lenker

 • Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om tilretteleggingsmuligheter ved institusjonen du ønsker å reise, kontakt internasjonal koordinator ved ditt fakultet.