Tilrettelegging for utveksling - Student

Tilrettelegging ved utvekslingsopphold

Tilrettelegging ved utvekslingsopphold

Ønsker du å dra på utveksling og har behov for tilrettelegging? OsloMet jobber for at alle studenter skal kunne reise på utveksling.

Dersom du er student med nedsatt funksjonsevne, og har tilretteleggingsbehov, bør du ta kontakt med internasjonal koordinator som hjelper deg med å undersøke tilretteleggingsmulighetene ved institusjonen du ønsker å reise til. Tjenester som tilbys kan variere fra land til land, dette kan for eksempel gjelde:

  • Tilrettelagt bolig
  • Tilgjengelighet/adkomst
  • Tilrettelegging av eksamen/alternative eksamensformer
  • Tilrettelagt studielitteratur (lydbøker)
  • Mulighet for assistanse

De fleste utdanningsinstitusjonene har en «special needs service» som man kan kontakte for å få nærmere informasjon om tilretteleggingsmuligheter for studenter.

For Erasmus+ studenter

Gjennom Erasmus+ programmet tildeles ekstra midler ved behov for tilrettelegging ved delstudier hos en av våre avtaleinstitusjoner i Europa. Dersom du mottar økonomisk støtte i Norge som utgår når du drar på utveksling, vil tilleggsstipendet fra Erasmus+ kunne dekke inntil 100 % av disse kostnadene.

Vil du søke, send en e-post med legeerklæring til erasmus@oslomet.no

Forbehold:

  • Ved tildeling av ekstra midler fra Erasmus+ er det viktig å undersøke at dette ikke går på bekostning av støtte du allerede mottar fra andre offentlige institusjoner som for eksempel NAV eller Lånekassen. Midlene fra Erasmus+ skal dekke ekstrautgifter som en ikke får dekket utenfor Norge.
  • OsloMet og mottakerinstitusjonen har gjensidig ansvar for å best mulig legge til rette for ditt utvekslingsopphold.

Tips og nyttige nettsider

Dersom du har tilretteleggingsbehov og vil på utveksling, anbefaler vi deg å starte planleggingen tidlig, gjerne i samråd med internasjonal koordinator ved ditt fakultet. Under finner du noen nyttige lenker om utveksling for studenter med nedsatt funksjonsevne:

Vennligst ta kontakt på epost dersom du har spørsmål: