epn-portlet

Programplan forTeknologiforståelse

Engelsk programnavn
Understanding technology
Gjelder fra
2020 VÅR
Studiepoeng
5 studiepoeng
Varighet
1 semester
Timeplan
timeplan
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emneplan under for beskrivelse av studieinnhold.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester