EPN

Programplan forRegi

Engelsk programnavn
Theatre Directing, Amateur Actors
Gjelder fra
2020 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Timeplan
timeplan
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emneplan under for beskrivelse av studieinnhold.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

2. semester