EPN

Kommunikasjon i digitale medier Programplan

Engelsk programnavn
Communication Through Digital Media
Gjelder fra
2020 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Innhold og oppbygging

Se emnebeskrivelsen for detaljer.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester