EPN

Digitale medier i kunst og håndverk Programplan

Engelsk programnavn
Digital media in arts and crafts
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
10 studiepoeng
Varighet
1 semester
Programhistorikk

Målgruppe

Hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen.

Emnet er også egnet for lærere i videregående skole og andre yrkesgrupper som har behov for grunnleggende kunnskap om bruk av digitale medier.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Innhold og oppbygging

Se emneplan.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester