EPN

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Programplan

Engelsk programnavn
Childrens Linguistic Development and Learning in Pre-School
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Se emneplanen.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere som ønsker å opparbeide spisskompetanse innen feltet barns språkutvikling og språklæring i barnehagealder, flerspråklighet og andrespråksdidaktikk i barnehagen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

  • grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning

  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)

  • spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket

  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Læringsutbytte

Se emneplanen.

Innhold og oppbygging

Se emneplanen.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

Arbeids- og undervisningsformer

Se emneplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se emneplanen.

Vurdering og sensur

Se emneplanen.

Øvrig informasjon

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Childrens Language Development and Language Learning in Kindergarten

Videreutdanning for barnehagelærere

30 studiepoeng, deltid

Programkode: BSSBO 

Emnekode: BSSB6000

Godkjent av prodekan for studier 13. mars 2018

Gjeldende fra høstsemesteret 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning