EPN

YFPRA3 3. praksisperiode Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Practice, 3rd period
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se omtale av praksis i programplanen 

Forkunnskapskrav

Se omtale av praksis i programplanen

Læringsutbytte

Se omtale av praksis i programplanen

Innhold

Se omtale av praksis i programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale av praksis i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se omtale av praksis i programplanen

Vurdering og eksamen

Se omtale av praksis i programplanen

Hjelpemidler ved eksamen

Se omtale av praksis i programplanen

Vurderingsuttrykk

Se omtale av praksis i programplanen

Sensorordning

Se omtale av praksis i programplanen