EPN

YFPRA1 1. praksisperiode Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Practice, 1st period
Studieprogram
Bachelorstudium i yrkesfaglærerutdanning
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se omtale av praksis i programplanen 

Forkunnskapskrav

Se omtale av praksis i programplanen

Læringsutbytte

Se omtale av praksis i programplanen

Innhold

Se omtale av praksis i programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale av praksis i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Første praksisperiode består av 25 dager pedagogisk praksis.

For studenter som fullførte første praksisperiode høsten 2020 eller høsten 2021 bestod praksisperioden av 20 dager pedagogisk praksis.

 

Se nærmere omtale av praksis i programplanen

Vurdering og eksamen

Se omtale av praksis i programplanen

Hjelpemidler ved eksamen

Se omtale av praksis i programplanen

Vurderingsuttrykk

Se omtale av praksis i programplanen

Sensorordning

Se omtale av praksis i programplanen