EPN

TEK2850 Innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller Emneplan

Engelsk emnenavn
Innovation and Sustainable Business Models
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hvordan kan du som teknolog bidra i innovative og verdiskapende prosjekter? Hvordan kan digitale teknologier bidra til å løse problemer og realisere muligheter? Med utgangspunkt i innovasjon og nyskaping vil du i dette kurset jobbe med utvikling rettet mot digitale og bærekraftige forretningsmodeller. Dette er et introduksjonsemne som gir deg kompetanse og verktøy til å bidra i digitale prosjekter. Emnet legger vekt på innovasjon, forretningsmodeller, økonomi i utviklingsprosjekter, bærekraft og etikk. Emnet legger opp til praktisk bruk av verktøy og eksempler fra norsk arbeids- og næringsliv for å gi deg en helhetlig forståelse for hvordan du kan tenke og handle som teknolog i arbeidslivet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Etter å ha fullført dette emnet skal du

• ha kunnskap om sentrale begreper, verktøy og metoder innen innovasjon og verdiskaping

• ha kunnskap om bærekraftige og digitale forretningsmodeller

• ha kunnskap om økonomi i utviklingsprosjekter

 

Ferdigheter:

Du skal kunne

• bidra i innovasjonsprosesser og i verdiskapende prosjekter

• gjennomføre enkle analyser av forretningsmodeller og kunne identifisere muligheter for bærekraftige løsninger

• presentere eget arbeid ved bruk av relevante arbeidsverktøy 

• anvende kunnskap om økonomi i utviklingsprosjekter, kunne identifisere avvik og foreslå tiltak

• anvende kunnskap om etikk og bærekraft og teknologers påvirkning i arbeidslivet

Generell kompetanse: 

Du skal beherske å:

• anvende kunnskap og ferdigheter om innovasjon og bærekraftige forretningsmodeller i samarbeid med andre og vise evne til å reflektere over prosess og resultat. 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, veiledning, presentasjoner og oppgaveøvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

En muntlig presentasjon i grupper på inntil 4 studenter på inntil 10 minutter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved ny og utsatt eksamen kan en annen eksamensform også bli benyttet eller en ny oppgave med en ny frist gis. Hvis muntlig eksamen benyttes kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

A) Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

B) Kandidaten kan ta med og bruke alt av fysisk skriftlig materiale, inkludert bøker og notater.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Universitetslektor Ellen Sethov

Emneoverlapp

Emnet overlapper 7,5 studiepoeng med TEK2800.