EPN

PPF2PRA Praksisperiode Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Practice
Studieprogram
Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 – utviklingsarbeid og nettpedagogikk
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se omtale i emneplanen

Læringsutbytte

Se omtale i emneplanen

Innhold

Se omtale i emneplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale i emneplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se omtale i emneplanen

Vurdering og eksamen

Se omtale i emneplanen

Hjelpemidler ved eksamen

Se omtale i emneplanen

Vurderingsuttrykk

Se omtale i emneplanen

Sensorordning

Se omtale i emneplanen