EPN-V2

Praktisk pedagogikk for fagskolen 2 – utviklingsarbeid og nettpedagogikk Programplan

Engelsk programnavn
Practical pedagogy for tertiary vocational education 2 - Development work and online pedagogy
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Se studiets emneplan

Målgruppe

Se studiets emneplan

Opptakskrav

Se studiets emneplan

Læringsutbytte

Se studiets emneplan

Innhold og oppbygging

Se studiets emneplan

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Se studiets emneplan

Praksisstudier

Studenten skal gjennomføre veiledet og vurdert pedagogisk praksis 20 dager i løpet av studieåret.

Yrkespedagogisk praksis administreres av universitetet og gjennomføres i henhold til utarbeidete retningslinjer, praksisguide og vurderingsskjema for studiet. Egen eller annen egnet arbeidsplass brukes som arena for læring og pedagogisk praksis. I veiledet pedagogisk praksis er det krav om 100 % tilstedeværelse, i h. t. gjeldende retningslinjer for praksisopplæring.

Praksisopplæringen betraktes som en likeverdig læringsarena på linje med læringsarbeid på campus/nett. Dette innebærer at problemstillinger som tas opp i studiet prøves ut og videreutvikles i praksisopplæringen. På samme måte vil erfaringer fra praksis danne grunnlag for diskusjoner og læringsarbeid på samlingene.

Student og veileder skal dokumentere de læringsaktiviteter som gjennomføres i praksisperiodene. Praksisveileder vurderer praksisperioden til bestått/ikke bestått i samarbeid med universitetet. Veiledet pedagogisk praksis må være gjennomført og vurdert til bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Se mer informasjon i emneplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se studiets emneplan

Vurdering og sensur

Se studiets emneplan

Øvrig informasjon

Godkjent av prodekan ved LUI 17.12.2019

Redaksjonelle endringer 14.12.2020