EPN

Emneplan forMEK3200 Prosjektledelse

Engelsk emnenavn
Project management
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tilbys først studieåret 2022-2023.

Emnet forutsetter ingen forkunnskaper innenfor prosjektledelse eller prosjektgjennomføring. Emnet gir en første innføring i prosjektledelse og verktøy og metoder som benyttes innenfor disiplinen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Forstå problemløsning med Work Breakdown Structure prosessen
 • Forstå systemoppdeling og beskrivelse ved hjelp av aktiviteter og aktivitetsbeskrivelser
 • Kunne formulere et dokument som setter aktivitetene i system i et dokument, Functional Design Specification.
 • Etablere en prosjektmodell basert på alle aktivitetene i prosjektet
 • Ha overordnet kunnskap om prosjekt formalia som S-kurve, Gant diagram og økonomisystemer

Ferdigheter

 • Kunne analysere problemstillinger
 • Finne kritikaliteter
 • Etablere et prosjekt
 • Styre et prosjekt

Generell kompetanse

 • Være i stand til å målstyre et prosjekt
 • Kunne gjøre kvalitet - kost - tid analyser
 • Etablere en bemanningsstrategi og plan

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillat.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.  

Emneoverlapp

Det er 5 studiepoeng overlapp med ELI1200: Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder.