EPN

MEK1400 Fysikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fysikk er vitenskapen der man ser på fenomener som masse, energi og bevegelse. Man undersøker rett og slett hvorfor verden er som den er og hvordan vi matematisk kan beskrive den. Fysikk er derfor en av bærebjelken i all ingeniørvirksomhet.

I dette emnet vil studenten lære om Newtons lover, og hvordan man anvender dem matematisk til å forstå eksempelvis bevaring av energi, forstå bevegelse, momentum og støt. I tillegg vil studenten få en innføring i svingninger og elektromagnetisme. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap 

Studenten:

 • skal kunne Newtons lover
 • kan gjøre rede for begreper knyttet til translasjon, rotasjonsbevegelser og dynamikk
 • ha kunnskap om arbeid, energi og energiens bevaring
 • ha en grunnleggende forståelse for svingninger 
 • ha en grunnleggende forståelse av elektromagnetisme

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende  matematiske verktøy til å gjøre beregninger i fysikk
 • regne med vektorer i mekaniske systemer
 • beskrive bevegelser i rommet
 • beskrive arbeid, energi og energiformer
 • analysere og beregne relevante størrelser knyttet til translasjon og rotasjonsbevegelser.
 • anvende Newtons lover til å regne på fysiske systemer
 • utføre beregninger for bevaring av energi og bevegelsesmengde
 • utføre beregninger for rotasjon av stive legemer.   

Generell kompetanse 

Studenten: 

 • skal kunne utføre beregning av på mekaniske systemer med Newtons lover
 • skal kunne knytte generelle konsepter til sitt eget fagfelt

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages. 

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Formler og tabeller av John Haugan, Fagbokforlaget.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig. 

Emneoverlapp

Ingen overlapp.