Emneplan forMAPE1400 Maskindeler

Innledning

Maskindeler gir en grunnkompetanse i å gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver av de fleste maskindelene som inngår i maskinkonstruksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk og MAFE1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk forståelse av beregningsunderlag og kunnskap om dimensjonering av skrueforbindelser, akslinger, avskjæringsforbindelser, rullelager, trykkbeholdere, press- krympepasninger, toleranser, koplinger, tannhjul og gir, fjærer, reimdrift, reimer og brems, sveiseforbindelser, pasninger og toleranser, utmattingsberegninger for uendelig levetid av maskindeler

Ferdigheter

Studenten

 • har beregningserfaring nok til å kunne gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver fra skissestadiet til ferdige håndberegningsunderlag på maskindeler
 • kan styrkeberegne sveis, akslinger, skruer og skrueforbindelser, koplinger, reimer og bremser, krympeforbindelser
 • kan gjøre enkle utmattingsberegninger mot uendelig levetid
 • kan levetidsberegne kuler og rullelager
 • kan velge egnet smøreolje for smøring av rullingslager og hydrodynamiske lager
 • kan sette toleranser på forskjellige pasninger

Generell kompetanse

Studenten

 • har en basisforståelse av konstruksjonsteknikk og kan gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver og forstå maskintegninger
 • har en basisforståelse for drift av maskineri mht. oljesmøring og fettsmøring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tolv øvinger
 • Ett prosjekt i grupper
 • Sveiselab
 • Obligatorisk oppmøte på gjesteforelesninger

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Muntlig eksamen via zoom.

Eksamen kan ikke påklages.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamen kan påklages.]

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

[Tidligere: Godkjent kalkulator fra liste. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]      

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Machine Design
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk