Emneplan forMAPE1400 Maskindeler

Innledning

Maskindeler gir en grunnkompetanse i å gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver av de fleste maskindelene som inngår i maskinkonstruksjoner.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAPE1300 Mekanikk og MAFE1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk forståelse av beregningsunderlag og kunnskap om dimensjonering av skrueforbindelser, akslinger, avskjæringsforbindelser, rullelager, trykkbeholdere, press- krympepasninger, toleranser, koplinger, tannhjul og gir, fjærer, reimdrift, reimer og brems, sveiseforbindelser, pasninger og toleranser, utmattingsberegninger for uendelig levetid av maskindeler

Ferdigheter

Studenten

 • har beregningserfaring nok til å kunne gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver fra skissestadiet til ferdige håndberegningsunderlag på maskindeler
 • kan styrkeberegne sveis, akslinger, skruer og skrueforbindelser, koplinger, reimer og bremser, krympeforbindelser
 • kan gjøre enkle utmattingsberegninger mot uendelig levetid
 • kan levetidsberegne kuler og rullelager
 • kan velge egnet smøreolje for smøring av rullingslager og hydrodynamiske lager
 • kan sette toleranser på forskjellige pasninger

Generell kompetanse

Studenten

 • har en basisforståelse av konstruksjonsteknikk og kan gjennomføre enkle konstruksjonsoppgaver og forstå maskintegninger
 • har en basisforståelse for drift av maskineri mht. oljesmøring og fettsmøring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og øvinger med veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tolv øvinger
 • Ett prosjekt i grupper
 • Sveiselab
 • Obligatorisk oppmøte på gjesteforelesninger

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Ordinær eksamen kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet. Hvis muntlig eksamen benyttes til ny og utsatt eksamen, kan eksamensresultat ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator fra liste. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.         

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Machine Design
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk