EPN

MAPE1300 Mekanikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Statics and Introduction to Solid Mechanics
Studieprogram
Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Klassisk mekanikk danner grunnlag for konstruksjon av alle maskintekniske komponenter. Klassisk mekanikk inneholder statikk og fasthetslære, det vil si hvordan man håndterer krefter på konstruksjoner og hvordan man utfører analyser og dimensjonering av dem.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan teorien som ligger til grunn for klassisk mekanikk
 • har forståelse for sammenhengen mellom belastninger og styrkeegenskapene til en konstruksjon
 • har kunnskap om krefter på enkle konstruksjoner
 • har kunnskap om grafisk og analytisk analysemetode
 • har kunnskap om krefter på konstruksjoner satt sammen med ledd
 • har kunnskap om analyse av tau- og wiresystemer
 • har kunnskap om enkle fagverkskonstruksjoner
 • har kunnskap om friksjonskrefter
 • har kunnskap om tverrsnittsanalyse av bjelkeprofiler
 • har kunnskap om snittkrefter og spenninger
 • har kunnskap om knekking av staver

Ferdigheter

Studenten

 • kan utføre analyser og dimensjonere enkle konstruksjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre en strukturanalyse av enkle bjelkekonstruksjoner
 • kjenner arbeidsmetodikken ved gjennomføring av en strukturanalyse
 • kan planlegge og gjennomføre en strukturanalyse og de kan dokumentere arbeidet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 9 av 12 øvinger.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på tre timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Godkjent kalkulator fra liste. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.         

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.