EPN

MALKA213 Laboratorieøvelser — Eksperimentell atferdsanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Laboratory Exercises — Experimental Analysis of Behavior
Studieprogram
Masterstudium i atferdsvitenskap, deltid / Masterstudium i atferdsvitenskap - spesialisering i begreper og anvendelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk. Velg engelsk versjon av nettsiden for å se fullstendig emnebeskrivelse.