EPN

MALK4000-402 Relasjonelle ferdigheter Emneplan

Engelsk emnenavn
Relational Skills
Studieprogram
Masterstudium i atferdsvitenskap - spesialisering i begreper og anvendelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnebeskrivelsen finnes kun på engelsk. Velg engelsk versjon av nettsiden for å se fullstendig emnebeskrivelse.