EPN

ITPE3200 Webapplikasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Web Application
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i aktuelle teknologier og teknikker som benyttes i næringslivet til utvikling av avanserte web-applikasjoner. Emnet vil være et nyttig fundament for studenter som ønsker å arbeide med web-applikasjoner i forbindelse med bacheloroppgaver. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene ADTS1200 Webprosjekt (klientsideprogrammering) og DAPE/ITPE1400 Programmering (Java programmering) eller tilsvarende til disse. Det er en fordel om studenter behersker (eller har tatt på forhånd) emnene DATS/ITPE1600 Programutvikling og ADTE/ITPE1700 Webprogrammering (tjenersideprogrammering) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare lagdeling av applikasjoner og viktigheten av en god applikasjonsarkitektur
 • gjøre rede for viktigheten av testing av applikasjoner
 • gjøre rede for ulike designmønstre
 • gjøre rede for tjenerhåndtert autentifisering og økter
 • forklare hvordan web-tjenester kan utvikles i webapplikasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle avanserte web-applikasjoner med databasekoblinger
 • bruke Model View Controller (MVC) rammeverket (eller tilsvarende)
 • sette opp automatiske enhetstester
 • utvikle rike brukergrensesnitt i Ajax
 • utvikle applikasjoner som benytter databaseabstraksjon og SQL-dialektnøytralitet
 • utvikle sikkerhetsmekanismer i webapplikasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha generell forståelse for web-applikasjonsutvikling i i et eller flere web-rammeverk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide dels individuelt og dels i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • To gruppeprosjekter (3-5 studenter, programkode)
 • En individuell oppgave (programkode)

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter. Alle deler i mappen må vurderes til bestått for at studenten skal kunne få bestått emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved stryk får student en annen oppgave som må leveres innen tre uker etter at man har fått strykkarakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: LO139A og LO139I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.