EPN

ELVE3610 Introduksjon til robotikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Robotics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnet MEK1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten vil lære om:

 • Bruk av roboter i industri og forskning
 • Beregning og analyse av robotbevegelser
 • Programmering og kontroll av ulike typer roboter
 • Vanlige sensorer, aktuatorer og kontrollelektronikk brukt i robotikk
 • Fysisk prototyping og bygging av roboter

Ferdigheter

Studenten vil kunne:

 • Programmere og verifisere løsninger på en ekte robot
 • Velge relevante sensorer og aktuatorer for en robot
 • Gjøre prosessering av enkle sensordata

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Forstå grunnleggende prinsipper som kreves for å utvikle og bygge roboter
 • Drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen robotikkfeltet
 • Utvikle robotsystemer fra planleggingsfasen til prototypetesting

Arbeids- og undervisningsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid, laboratoriearbeid, og gjesteforelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er del av mappelevering og må derfor bli godkjent for å bestå kurset:

 • 4 laboratorieøvinger i gruppe på 2-4 studenter
 • 5 oppgaver gitt ut i løpet av semesteret

Vurdering og eksamen

Eksamen er en mappevurdering som består av følgende:

 • Resultatene fra fem oppgaver som blir gitt ut i løpet av semesteret
 • Rapportene fra laboratorieøvinger
 • Prosjektrapport skrevet i grupper av 2-4 studenter (ca 20-30 sider), i tillegg til muntlig/visuell (video) presentasjon av prosjektet
 • Et refleksjonsnotat (ca 2-5 sider) om prosessen, din rolle og bidrag i prosjektet

Hver students arbeid vil bli vurdert samlet som én mappeinnlevering med individuell karakter på slutten av semesteret. Alle deler av mappen må være vurdert som ‘bestått’ for at studenten skal kunne bestå kurset.

Eksamensresultatet kan ikke påklages. Hvis en student stryker mappevurderingen vil de få muligheten til å levere på nytt.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

(Ekstern sensor brukes jevnlig)