Emneplan forELI3600 Industrielle kommunikasjonssystemer

Innledning

Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innen nettverksteknologi. Dette inkluderer både internett og  industrielle kommunikasjonssystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har grunnleggende forståelse og kunnskap til:

 • grunnleggende forståelse og kunnskap til
  • Nettverk basert på TCP/IP
  • Feltbussteknologi
 • grunnleggende kunnskap om og forståelse for sikkerhet i nettverk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sette opp nettverk av datamaskiner
 • kan analysere kommunikasjonen ved hjelp av nettanalysatorer

Generell kompetanse

Studenten har:

 • praktiske ferdigheter i konstruksjon av nettverk og bruk av nettverkskomponenter
 • et overordnet og detaljert innblikk i hvordan kommunikasjon foregår i ulike anvendelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, øvinger og lab.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Tre laboratorieoppgaver

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 5 studiepoeng med ELTS2200 PC-basert instrumentering og kommunikasjonsnett og 5 studiepoeng med ELVE3605.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Industrial Communications Systems
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
VÅR 2020
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Kompletterende ingeniør- og teknologiutdanning
Emnehistorikk