Emneplan forELFT2500 Instrumentering

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende systemkunnskap, enheter og funksjoner innenfor den disiplinen som omtales som industriell instrumentering.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emnene MEK1000 Matematikk 1000 og MEK1100 Fysikk og kjemi.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har etter emnet grunnleggende kunnskap om systemering og industriell instrumentering, det vil si

 • instrumentering av enhetsprosesser
 • grunnleggende instrumentering, Hook-up tegninger og instrumentkvaliteter
 • pådragsorganer
 • installasjon i eksplosjonsfarlige områder
 • systemering
 • PLS Arkitektur
 • PLS Programmering

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere systemer med hensyn til systemering, instrumentering og PLS programmering samt automatisere større og mindre industrielle prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har et overordnet og detaljert innblikk i hvordan industrielle prosesser instrumenteres og automatiseres sett i fra et prosjekt og driftsteknisk perspektiv
 • har innsikt i hvordan industrielle prosesser drives og hvordan dette implementeres på en effektiv og økonomisk korrekt måte

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratorieoppgaver står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire obligatoriske øvinger med innlevering.
 • Fire laboratoriearbeider med innlevering

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.]

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt:

[Tidligere: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Instrumentation
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Emnehistorikk