EPN

ELFT2400 Kybernetikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to control systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir introduksjon til grunnleggende reguleringsteknikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emne ELI2300 Dynamiske systemer

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten har grunnleggende kunnskap om reguleringsteknikk, blant annet:

 • systemer representert som differensialligninger, tilstandsrom-modeller og transferfunksjoner 

 • linearisering av ikke-lineære systemer 

 • blokkdiagrammer og blokkdiagram algebra

 • grunnleggende prinsipper for numerisk simulering 

 • stabilitet av tilbakekoblet systemer 

 • grunnleggende forståelse av PID-kontrollere, inkludert kontrollinnstilling med eksperimentelle og frekvensresponsmetoder. 

 • virkningen av tidsforsinkelser på stabiliteten til kontrollsystemene 

 • utforming av første ordens lead og lag-kontrollere 

 • foroverkobling og kaskaderegulering

 • observerbarhet og kontrollerbarhet i lineære systemer 

 • grunnleggende forståelse av multivariable kontrollteknikker 

 • grunnleggende forståelse av tilstandsestimering og observere 

Ferdigheter 

Studenten kan 

 • analysere enkle kontrollsystemer med hensyn til stabilitet og ytelse  

 • utforming av regulatorer og tilstandsestimatorer 

 • utføre numeriske simuleringer av kontrollsystemer 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • har en overordnet, detaljert forståelse av kontrollsystemer  

 • er i stand til å kommunisere aspekter ved kontrollsystemer til andre kollegaer og ikke-ekspertpersoner 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne møte til eksamen:

 

 • Fire obligatoriske laboratorieøvinger med innlevering, estimert tid 4 timer per øving.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.