Emneplan forELFT2400 Kybernetikk

Innledning

Studiet omhandler grunnleggende systemkunnskap, enheter og funksjoner innen prosessregulering og industriell automatisering.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på emne MEK1000 Matematikk 1000 og MEK1100 Fysikk og kjemi.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta laboratoriekurset i emnet kreves godkjent laboratoriekurs i Dynamiske Systemer, ELTS2300, eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har grunnleggende kunnskap om industriell instrumentering, reguleringsteknikk og programmering av programmerbare logiske styringer, det vil si

 • intuitiv regulering
 • analyse av enkle enhetsprosesser for reguleringsformål
 • prosessimulering
 • PID regulatorer
 • syntese basert på analyse av Bodeplott
 • multivariabel reguleringsteknikk
 • systemering

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere systemer med hensyn på systemering og reguleringsteknikk samt automatisere  større og mindre industrielle prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har et overordnet og detaljert innblikk i hvordan industrielle prosesser automatiseres sett i fra et prosjekt og driftsteknisk perspektiv
 • har innsikt i hvordan industrielle prosesser drives og hvordan dette implementeres på en effektiv og økonomisk korrekt måte

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og laboratorieoppgaver står sentralt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire obligatoriske øvinger med innlevering.
 • Fire laboratoriearbeider med innlevering

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på tre timer.]

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Tidligere: Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Cybernetics
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Emnehistorikk