EPN

DAVE3615 Programvarearkitektur og rammeverk Emneplan

Engelsk emnenavn
Software Architecture and Frameworks
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet er en komplett løsning for å lære og utvikle Enterprise-applikasjoner, og er delt inn i to deler, "Programvarearkitektur" og "Rammeverk".

"Rammeverk"-delen fokuserer på å lære Enterprise-orientert programutvikling gjennom programmering i populære rammeverk som Spring MVC, Spring Boot, Hibernate/JPA (for databasekobling), Spring ROO (for rask prototypeutvikling), XML og JSON (for datautveksling) og Amazon EC2 (for installasjon i skyen og testing av programvare).

"Programvarearkitektur"-delen omfatter ulike arkitektoniske desingmønstere (klient-server, distribuert, webarkitektur også videre). Den dekker også hvordan man skal ta en ide og dele den opp i forretningskrav og fremstille dette gjennom arkitektoniske diagrammer. Denne delen av emnet viser hvordan en solid arkitektur danner ryggraden i en applikasjon. 

Anbefalte forkunnskaper

Javaprogrammering.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

  • har en generell kjennskap til et bredt utvalg av ulike programvarearkitekturer og rammeverk
  • forstår kost/nytte verdien av å benytte programvarearkitekturer og rammeverk i store programsystemer.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • anvende rammeverk som Spring MVC, Spring Roo, Spring Boot, Hibernate/JPA, XML/JSON og Amazon EC2 (til deployment)
  • klient-tjener arkitekturer, web-rammeverk og objekt-relasjonsmapping (ORM)
  • utarbeide dokumentasjon for rammeverk og arkitekturer
  • arbeide med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team

Generell kompetanse

Studenten:

  • kjenner til teknikker og teorier som fremmer god kvalitet i programsystemer
  • er bevisst viktigheten av rammeverk og arkitekturer i store programsystemer

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper (2-3) og får veiledning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • 3 arbeider

Vurdering og eksamen

Prosjektarbeid i gruppe (2-3 studenter) der arbeidets dokumenterte resultat vurderes.

Prosjektarbeid består av sluttrapport (ca. 8-16 sider med analyse, systemkrav, systemsdiagram, modellering også videre) og programkode. Programkode må inkludere de fleste av rammeverkene og teknologiene studenter har lært gjennom semesteret. Hver studentgruppe skal gis en unik forretnings case som dekker et større område enn de som gis for obligatoriske oppgaver (arbeidskrav).

Sluttrapport vurderes i forhold til hvor riktig forretningskrav og tilsvarende domenedesign er implementert. Programkode vurderes av implementering av rammeverk i forhold til forretningslogikk.

Eksamensresultat kan påklages. Ved ny/utsatt eksamen kan en ny prosjektoppgave (forretnings case) leveres med en ny frist gis.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.