Emneplan forBLHP1ÅR Praksis i barnehage, 1.studieår

Innledning

For mer informasjon om veiledet praksisopplæring - se programplanen, praksisstudier

Læringsutbytte

Praksisopplæringen er knyttet til innholdet i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse. 

Innhold

I heftet "Informasjon om praksisopplæringen" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisperiodene bli beskrevet nærmere. Heftet publiseres på universitetets digitale læringsplattform.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringens innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisopplæringen er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse.

Vurdering og eksamen

40 dager obligatorisk praksisopplæring:

15 dager høst (del 1)

25 dager vår (del 2) 

 

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må studiet avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisopplæringen vurderes til bestått/ikke bestått.  

Sensorordning

Det er praksislærer som vurderer praksisperiodene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Practical Training in Preschool, 1st Year
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Studiepoeng
0 stp.
Studieår
2019
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk