EPN

BLDPE2000 Praksis eget arbeidssted, 2.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 2nd Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Du kan lese om praksisstudiet i programplanen. Du finner retningslinjer for praksis, praksiskalender med mer her :https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Se omtale i programplanen

Arbeids- og undervisningsformer

Se omtale i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se omtale i programplanen

Vurdering og eksamen

Se omtale i programplanen

Vurderingsuttrykk

Se omtale i programplanen

Sensorordning

Se omtale i programplanen