EPN

BLDPE1000 Praksis eget arbeidssted, 1.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 1st Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Du kan lese om praksisstudiet i programplanen, du finner praksiskalenderen, retningslinjer for praksis og med mer på nettsiden praksis for barnehagelærerutdanningen https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Du finner utfyllende informasjon i programplanen. Beskrivelse av faglig progresjon, et støtteverktøy, finner du på nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Innhold

For mer informasjon se i programplanen.

Arbeids- og undervisningsformer

Se beskrivelse i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Se beskrivelse i programplanen.

Vurdering og eksamen

Se beskrivelse i programplanen.

Vurderingsuttrykk

Se beskrivelse i programplanen.

Sensorordning

Se beskrivelse i programplanen.