epn-portlet

Emneplan forBAPD2100 Menneske og funksjon - produkt og metode

Engelsk emnenavn
Human Factors and Function - Product and Methods
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

Design er en menneskesentrert tilnærming for å skape noe nytt der helhet og deler spiller sammen for å gi opplevd verdi for bruker. I dette emnet skal vi studere bruker og brukersituasjoner og omsette det til funksjoner som et sentralt element i brukeropplevelsen.

 

Alt. Emnet tar utgangspunkt i områdene bærekraft og inkluderende design. Bruker, brukssituasjon og behov er sentrale perspektiver inn mot de to hovedområdene. 

Forkunnskapskrav

Bestått emne BAPD1100, BAPD1020 og BAPD1300 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til begrepene; ergonomi på fysisk og psykisk individnivå og universell utforming
 • kjenner til teori og prinsipper for bærekraftig design

Studenten kjenner til designmetodikk, herunder

 • brukersentrert produktdesign
 • divergent og konvergent tenkning
 • metoder for å analysere behov og problemområder knyttet til bruk av produkter og systemer - begrepet brukerinnsikt
 • anvendelse av ulike modelltyper gjennom designprosessen (prinsipp- funksjon- mock-up-prototyp-)

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre en designprosess
  • kan videreutvikle ferdighetene i modellbygging og materialisering av ideer

3D-modellering, dokumentasjon og presentasjon og bruk av materialdatabaser og vitenskapelige søk

 • kan definere problemer og utvikle løsningsforslag med høy grad av brukerinvolvering
 • behersker å tilegne seg kunnskap og erfaring med å sortere og trekke ut essens i research/analyse - materiale
 • behersker konstruksjon, modellbygging og overflatebehandling
 • behersker å bygge videre på kunnskap og forståelse av materialer og materialegenskaper, samt produksjon og industrielle prosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for, og praktisk erfaring i å håndtere samspillet mellom bruker, miljø og produkt i en designprosess
 • beherske å utveksle synspunkter og erfaringer med ressurspersoner og ulike fagmiljø for å fremme faglig utvikling
 • kan reflektere over egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning
 • kan beskrive og diskutere etiske utfordringer i møte mellom design, teknologi og samfunn innen tema om integrering, medvirkning og flerkulturelle perspektiver

Innhold

Studenten skal tilegne seg forståelse og innsikt i ulike designmetoder som er relevante i konkrete desigprosesser.

Aktuelle problemstillinger vil være knyttet til

 • funksjon og menneskelige brukeraspekter
 • brukerorientert design og ergonomi
 • å belyse den fysiske, psykiske og samfunnsmessige dimensjonen i et brukerperspektiv
 • å øve, praktisere og erfare teori og designmetodikk i ulike designprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid individuelt eller i gruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Innlevering av presentasjonsmateriell og deltagelse på tre (3) milepælsmøter.
 • Refleksjonsnotat.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering individuell eller i gruppe, med følgende mappekrav:

 • Emnerapport, 20-50 A4 sider
 • Produktmodeller.

Alle deleksamener i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.