Emneplan forARK3200 Arkivformidling og tilgjengeliggjøring

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å utvikle forståelse for oppgaver og utfordringer i knyttet til formidling av arkiv ved arkivinstitusjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har god kjennskap til tilgjengeliggjøring og formidling av arkiv ved arkivinstitusjoner
 • har innsikt i de teoretiske og metodiske tilnærmingene til arkivformidling
 • forstår problemstillinger og tilnærmingsmåter til historiefortelling som formidlingsmetode
 • har kjennskap til regelverket om opphavsrett
 • har grunnleggende kjennskap til pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk
 • forstår problemstillinger knyttet til utvalg og metoder for digitalisering og publisering av kilder på nett

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og beskrive etiske utfordringer i samband med arkivformidling og tilgjengeliggjøring
 • kan diskutere valg av metoder for formidling og tilgjengeliggjøring i forhold til forskjellige brukergrupper
 • kan utarbeide opplegg til et formidlingsprosjekt
 • kan diskutere valg av pedagogiske virkemidler i forhold til ulike aldersgrupper
 • kan analysere og beskrive problemstillinger i tilknytning til formidling og tilgjengeliggjøring på nett

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, selvstudium, gruppearbeid og workshops.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere to obligatoriske arbeidskrav:

 1. En skriftlig oppgave om et oppgitt tema.

  Arbeidskravet leveres individuelt eller av grupper på inntil 3 personer.

  Omfang for individuelle besvarelser er ca 17.500 tegn (ca. 7 sider) ekskl. mellomrom. Omfang for gruppeoppgaver er om lag 2500 tegn (ca. én side) ekstra pr. medforfatter. (Altså: To gruppemedlemmer: ca. 20.000 tegn, tre gruppemedlemmer: ca. 22.500 tegn.)

 2. Et individuelt formidlingsprosjekt om et oppgitt tema. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studentene få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. De skal være gjennomførte og godkjente av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, tre dagers hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Emneansvarlig

Leiv Bjelland

Om emnet

Engelsk emnenavn
Archival Outreach and Dissemination
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk