EPN

ØAFK1000 Forkurs matematikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Preliminary Course in Mathematics
Studieprogram
Bachelorstudium i økonomi og administrasjon
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Forkurset er et frivillig innføringskurs for studenter som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk fra videregående skole eller som trenger oppfrisking i faget. Målet er å forberede studentene til det obligatoriske kurset i matematikk. Kurset gir ingen studiepoeng og har ikke eksamen.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskaper i elementær algebra og funksjonslære.

Ferdigheter

Studenten kan

  • regneregler for reelle tall, brøkregning, faktorisering
  • regne med røtter og potenser
  • løse enkle likninger, likningssystemer og ulikheter
  • litt mengdelære, tallverdi
  • koordinatsystem, rette linjer, sirkler
  • enkel analyse av polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner og asymptoter
  • derivere polynomfunksjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Daglige forelesninger og oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter i uken før starten av høstsemesteret.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter.

Vurdering og eksamen

Ingen vurdering.

Vurderingsuttrykk

Ikke aktuelt.

Sensorordning

Ikke aktuelt.

Emneansvarlig

Bjørnar Larsen