Valg til studentparlamentet | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Stem på hvem som skal representere deg!

Stem på hvem som skal representere deg!

Studentparlamentet er OsloMet sitt øverste studentpolitiske organ og de snakker på vegne av alle studentene på OsloMet. Bli med på å bestemme hvem som skal representere deg! Du kan stemme fra 1. til og med 7. november.

Studentparlamentet består av 28 representanter fra alle fakultetene. De har et møte i måneden, hvor de snakker om saker som angår alle studentene ved universitetet. De diskuterer alt fra kvalitet i undervisningen til priser i kantina. Les mer om Studentparlamentet og hva de gjør (studentparlamentet.no).

Se kandidatene og les om hva de er opptatt av her:

Stem på dine kandidater (valg.usit.no).

Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte oss på studentparlamentet@oslomet.no eller komme innom kontoret vårt i Pilestredet 52, eventuelt på Kjeller hver fredag.