Valg til studentparlamentet | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Valg til Studentparlamentet ved OsloMet

Valg til Studentparlamentet ved OsloMet

Vil du være med å forbedre studentlivet ved OsloMet? Da burde du bli med i Studentparlamentet! Du kan stille til valg mellom 11. og 24. oktober.

Studentparlamentet består av 28 representanter fra alle fakultetene og er det høyeste studentdemokratiske organet ved OsloMet. Vi har et møte i måneden, hvor vi snakker om saker som angår alle studentene ved universitetet. Vi diskuterer alt fra kvalitet i undervisningen til priser i kantina. Les mer om Studentparlamentet og hva de gjør.

Nå er det nytt valg til Studentparlamentet, og du kan stille til valg. Dine medstudenter på fakultetet bestemmer så hvem som skal representere dem. De som blir valgt sitter fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022.

Fra hvert fakultet velger vi følgende antall representanter:

  • Fakultet for helsevitenskap – 8 faste og 8 varaer

  • Fakultet for Samfunnsvitenskap – 6 faste og 6 varaer

  • Fakultet for teknologi, kunst og design – 6 faste og 6 varaer

  • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - 8 faste og 8 varaer

Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte oss på studentparlamentet@oslomet.no eller komme innom kontoret vårt i Pilestredet 52, eventuelt på Kjeller hver fredag.