Valg til studentparlamentet | Engasjement og studentpolitikk | Studiemiljø - Student

Valg i Studentparlamentet

Valg i Studentparlamentet

Valg til Studentparlamentet ble avholdt 6.-12. november 2023. Du kan lese mer om hvem som representerer ditt fakultet.

Studentparlamentet er OsloMet sitt øverste studentpolitiske organ og de snakker på vegne av alle studentene på OsloMet. Se hvem som ble stemt inn fra ditt fakultet (studentparlamentet.no).

Hvis du har noen spørsmål kan du kontakte Studentparlamentet på studentparlamentet@oslomet.no.

Hva er Studentparlamentet?

Studentparlamentet består av 28 representanter fra alle fakultetene og er det høyeste studentdemokratiske organet ved OsloMet. Studentparlamentet har ett møte i måneden, hvor de snakker om saker som angår alle studentene ved universitetet. I dissene møtene diskuteres alt fra kvalitet i undervisningen til priser i kantina. Les mer om Studentparlamentet og hva de gjør (studentparlamentet.no).